image

Big Pharmu aj médiá vlastnia tí istí podozriví ľudia, čo zosnovali podvodnú pandémiu.

Čo majú noviny The New York Times a mnohé ďalšie médiá hlavného prúdu spoločné s Big Pharmou?
Zväčša ich vlastnia investičné fondy BlackRock a Vanguard Group, dvaja najväčší správcovia aktív na svete. Navyše sa zdá, že tieto dve spoločnosti vytvorili tajný monopol, ktorý tiež vlastní skoro všetko, na čo si len pomyslíte.

Akcie najväčších spoločností na svete vlastnia tí istí inštitucionálni investori. Navzájom sa poznajú.

To znamená, že ´konkurenčné´ značky, ako Coca-Cola a Pepsi-Cola, v skutočnosti konkurentmi vôbec nie sú, pretože ich akcie vlastnia presne tie isté investičné spoločnosti, investičné fondy, poisťovne, banky a, v niektorých prípadoch, vlády.

Menších investorov vlastnia väčší investori. Tých zasa vlastnia ešte väčší investori. Na viditeľnom vrchole tejto pyramídy sú iba dve spoločnosti, ktorých mená často vídame… Sú to Vanguard a BlackRock.

Moc týchto dvoch spoločností je nepredstaviteľná. Nielenže vlastnia veľký podiel akcií takmer všetkých veľkých korporácií, ale vlastnia aj akcie investorov do tých korporácií. To im poskytuje úplný monopol.

Agentúra Bloomberg hovorí, že do roku 2028 budú mať tieto dve spoločnosti investície spolu za 20 biliónov dolárov. To značí, že budú vlastniť takmer všetko.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Kto je Vanguard?

Slovo „Vanguard“ znamená „predvoj, predné postavenie v armáde alebo flotile, idúcej do vojny“, resp. „vedúce postavenie v nejakom trende či hnutí“.

Oba významy sú príhodnými opismi tohto globálneho monštra, vlastneného globalistami, presadzujúcimi Veľký reset, ktorý je vo svojom jadre presunom bohatstva a vlastníctva z rúk mnohých do rúk veľmi malého počtu ľudí, uvádza stránka Mercola.com.

Zaujímavé je, že k marcu 2021 je Vanguard najväčším akcionárom. (3, 4). Navyše má samotný Vanguard „jedinečnú“ korporátnu štruktúru, vďaka ktorej je ťažšie zistiť jeho skutočné vlastníctvo.

Je vlastnený svojimi rôznymi fondami, ktoré zasa vlastnia akcionári. Okrem týchto akcionárov nemá žiadnych investorov zvonka a nie je verejne obchodovaný. (5) Ako je ukázané vo videu: (6, 7)

Elite, ktorá Vanguard vlastní, sa očividne nepáči pútať na seba pozornosť, nemôže sa však, pravdaže, ukryť pred tými, ktorí sú ochotní hľadať.

Správy Oxamu a Bloombergu hovoria, že 1% sveta vlastní spoločne viac peňazí, než zvyšných 99%. A, čo je ešte horšie, Oxam hovorí, že tomuto 1% išlo 82% všetkých peňazí, zarobených v roku 2017.

Inými slovami, tieto dve investičné spoločnosti, Vanguard a BlackRock, majú monopol v každom priemysle na svete a tie sú zase vlastnené najbohatšími rodinami sveta, z ktorých niektoré sú členovia kráľovských rodín a boli veľmi bohaté ešte pred priemyselnou revolúciou.

Hoci podrobné preskúmanie všetkých fondov Vanguardu pre identifikáciu individuálnych akcionárov a tým aj vlastníkov Vanguardu by si vyžadovalo čas, rýchly pohľad naznačuje, že dvomi z tých akcionárov sú Rothschild Investment Corp. (8) a Edmond De Rothschild Holding. (9)

Pri ďalšom čítaní majte na pamäti meno Rothschild, pretože sa znovu objaví neskôr.

Vyššie uvedené video uvádza ako vlastníkov spoločnosti Vanguard aj taliansku rodinu Orsiniovcov, americkú rodinu Bushovcov, britskú kráľovskú rodinu, rodiny Du Pontovcov, Morganovcov, Vanderbiltovcov a Rockefellerovcov.

Big Pharmu vlastnia BlackRock a Vanguard

Podľa Simply Wall Street boli k februáru 2020 BlackRock a Vanguard dvomi najväčšími akcionármi v GlaxoSmithKline, so 7%, resp. 3,5% akcií. (10)

Vo Pfizeri je vzťah vlastníctva obrátený, najväčším investorom je Vanguard a BlackRock druhým najväčším akcionárom. (11)

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť 10 najväčších vlastníkov firmy Pfizer:

Majte na pamäti, že vlastníctvo sa môže kedykoľvek meniť, lebo spoločnosti kupujú a predávajú pravidelne, a tak sa nedržte percent.

Podstatou je, že BlackRock a Vanguard, individuálne a spolu, vlastnia v ktoromkoľvek danom čase dosť akcií na to, aby sa dalo povedať, že poľahky vlastnia Big Pharmu, aj centralizované staré médiá – a oveľa viac.

Prečo je to dôležité?

Dôležité je to preto, lebo farmaceutické spoločnosti riadia reakcie na COVID-19 – z ktorých všetky zatiaľ skôr ohrozovali, než optimalizovali verejné zdravie – a mainstreamové médiá boli ochotnými komplicmi v šírení ich propagandy, lživého oficiálneho naratívu, ktorý viedol, a stále vedie, k poblúdeniu verejnosti, vštepujúc strach na základe lží.

Aby sme mali nejakú šancu túto situáciu napraviť, musíme pochopiť, kto sú protagonisti, odkiaľ prichádzajú škodlivé príkazy a prečo sa vôbec tieto lživé naratívy vytvárajú.

Ako bolo v decembri 2020 uvedené v Global Justice Now v správe 12 „Desivá história Big Pharmy“, my jednoducho nemôžeme dovoliť farmaceutickým spoločnostiam – „ktoré majú dlhú históriu uprednostňovania spoločných ziskov pred zdravím ľudí“ – pokračovať v diktovaní reakcie na COVID-19.

V správe hovoria o hanebnej histórii siedmich najväčších farmaceutických spoločností sveta, ktoré teraz vyvíjajú a vyrábajú lieky a na génoch založené „vakcíny“ proti COVID-19, zatiaľ čo mainstreamové médiá pomáhali potláčať informácie o ľahko dostupných starších liekoch, u ktorých bolo dokázané, že majú proti infekcii vysoký stupeň účinnosti.

BlackRock a Vanguard vlastnia médiá

Čo sa týka The New York Times, k máju 2021 je BlackRock druhým najväčším akcionárom, s podielom 7,43% celkových akcií, tesne za skupinou Vanguard, ktorá vlastní najväčší podiel (8,11%). (13, 14)

Okrem The New York Times sú Vanguard a BlackRock tiež najväčšími vlastníkmi spoločností Time Warner, Comcast, Disney a News Corp, štyroch zo šiestich mediálnych spoločností, ktoré kontrolujú viac ako 90% mediálnej krajiny v USA. (15,16)

Pochopiteľne, keď vlastníte toľko spravodajských zdrojov, môžete prostredníctvom starostlivo dirigovanej a organizovanej propagandy, prezlečenej za žurnalistiku, ovládať celé národy.

Na tomto obrázku si môžete pozrieť vlastnícku štrukúru najvýznamnejších médií:

Ak sa vám už krúti hlava, nie ste jediní. Je ťažké lineárnym spôsobom opísať kruhové a úzko prepletené vzťahy. Svet spoločného vlastníctva je spletitý a zdá sa, že každý v ňom do istej miery vlastní každého.

Hlavným posolstvom však je, že dve spoločnosti o hlavu vyčnievajú nad všetkými ostatnými a sú nimi BlackRock a Vanguard. Spoločne tvoria skrytý monopol globálneho vlastníctva akcií a cez svoj vplyv na naše centralizované médiá majú moc manipulovať a riadiť väčšinu svetovej ekonomiky a udalostí a to, ako to celé svet vidí.

Keďže BlackRock v roku 2018 oznámil, že od spoločností, do ktorých investuje, má „spoločenské očakávania“, (17) nie je možné prehliadnuť jeho potenciálnu rolu ústredného centra Veľkého resetu a plánu „vybudujme znova lepšie“.

Pridajte k tomu informácie, že „vlastníctvom akcií v konkurujúcich si spoločnostiach ničia konkurenciu“ a „úzkou spoluprácou s regulátormi stierajú hranice medzi súkromným kapitálom a vládnymi záležitosťami“.

Teraz už nebude ťažké vidieť, ako by BlackRock/Vanguard a ich globalistickí vlastníci mohli byť schopní dopomôcť k Veľkému resetu a takzvanej „zelenej“ revolúcii, oboch tvoriacich súčasť toho istého úkladného plánu na krádež akcií.

BlackRock a Vanguard vlastnia svet

Toto tvrdenie sa stáva ešte jasnejším, keď si uvedomíte, že vplyv tejto dvojice sa neobmedzuje len na Big Pharmu a médiá.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Dôležité je, že BlackRock tiež úzko spolupracuje s centrálnymi bankami na celom svete, vrátane Federálneho rezervného systému USA, ktorý je privátnou, nie federálnou entitou. (18, 19) BlackRock požičiava peniaze centrálnej banke, koná ako poradca a vyvíja jej softvér. (20)

BlackRock a Vanguard tiež vlastnia dlhý zoznam ďalších spoločností, ako sú Microsoft, Apple, Amazon, Facebook a Alphabet Inc. (vlastník Google). (21)

Ako vidieť z nižšie uvedeného grafu vlastníckej siete BlackRocku a Vanguardu, (22), ktorý sa dá nájsť v článku z roku 2017 v The Conversation nazvanom „Tieto tri firmy vlastnia korporátnu Ameriku“, vymenovať ich všetky by bolo takmer nemožné.

Celkovo vlastnia BlackRock a Vanguard okolo 1600 amerických spoločností, ktoré mali v roku 2015 celkové tržby 9,1 bilióna dolárov. Keď k nim pridáte State Street, tretieho najväčšieho vlastníka na svete, ich vlastníctvo dovedna obsahuje takmer 90% všetkých spoločností indexu S&P 500. (23)

Pre zmapovanie presahujúceho vplyvu BlackRocku a Vanguardu na globálny trh si určite pozrite 45-minútové video v úvode tohto článku. Poskytuje široký prehľad o skrytej sieti monopolu spoločností Vanguard a BlackRock a ich role vo Veľkom resete.

Druhé, oveľa kratšie video nižšie, ponúka bližší pohľad na tieto informácie:

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

Ako môžeme spájať BlackRock, resp. Vanguard – a globalistické rodiny, ktoré ich vlastnia – s Veľkým resetom?

Pri zamedzení verejného prístupu sa musíme prizrieť vzťahom medzi týmito kolosálnymi globalistickými korporáciami a vplyvu, ktorý cez tieto vzťahy dokážu uplatňovať.

Ako uviedol Lew Rockwell: (24)

Ak Lynn Foresterová de Rothschildová chce, aby sa Spojené štáty stali štátom jednej strany(podobne ako Čína) a nechce, aby boli v USA schválené zákony o hlasovacích právach, aby mohli byť pre dosiahnutie toho cieľa páchané ďalšie volebné podvody, čo urobí?

Usporiada konferenciu s účasťou 100 najvýznamnejších generálnych riaditeľov sveta a povie im, aby verejne odsúdili prijatie protikorupčného zákona, známeho ako zákon „Jima Crowa“, štátom Georgia.

Zároveň nariadi svojim verným generálnym riaditeľom štát Georgia bojkotovať, ako sme videli u Coca-Coly a bejzbalovej Major League, ba dokonca aj u hollywoodskej hviezdy Willa Smitha.

Na tejto konferenčnej skúške vidíme tiene Veľkého resetu, Agendy 2030, Nového svetového poriadku, OSN, takých ako Klaus Schwab [zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra], chcejúcich zabezpečiť, aby do roku 2030 už Zem nesužovali chudoba, hlad, znečistenie ovzdušia, choroby.

Pre dosiahnutie toho OSN chce, aby sa dane západných krajín distribuovali elitnými megakorporáciami, pre vytvorenie úplne novej spoločnosti. OSN je presvedčená, že pre tento projekt potrebujeme svetovú vládu – menovite samotnú OSN.

Záver

Ako som opísal v mnohých prechádzajúcich článkoch, zdá sa byť celkom jasné, že pandémia COVID-19 bola zinscenovaná kvôli nastoleniu tohto Nového svetového poriadku – Veľkého resetu – a 45-minútové video na začiatku článku dobre vysvetľuje, ako to bolo vykonané.

A v jadre toho všetkého, v „jadre“, kam prúdi všetko bohatstvo sveta, nachádzame spoočnosti BlackRock a Vanguard.

Zdroje a odkazy:

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.