image

Zaujímame sa aj o iné názory a rozbory témy morského práva.
Každý zdroj má svoje zameranie, preto treba vždy zohľadňovať charakter podávaných informácií.

Tartaria.sk je zaujímavý projekt, ktorý sa snaží podávať pohľad na skutočnosť z védického pohľadu. Povzniesol slovanstvo na území SR a ČR. Preložil kľúčové knihy védického formátu. Niektorí ich obsah považujú za falzum, aby ohurovali davy svojimi vlastnými konštruktami o tom, čo bolo a čo nebolo slovanstvo. Pôvodne bol projekt činnosťou jednotlivca, dnes ho už tvorí skupina. Či ďalej pokračujú v pôvodnom zámere je otázne, ale stále sa ich členská základňa rozrastá.

Morské právo či zákon sa nestal len tak. Tiež nie je zavedený len tak pre nič za nič. Všetko má svoje opodstatnenie a odôvodnenie. Taktiež zrušenie platnosti morského zákona nie je záležitosť okamihu, ale dlhodobého procesu. K morskému právu sa viaže veľa súvislostí. Tento výber niektoré predostiera.

Komu naozaj patrí FED - 20.03.2016

Prečo sa tieto veci odohrali práve v januári 2015? Práve v januári 2015 sa totiž vo svetovej tlači mihla informácia o tom, kto je skutočným majiteľom americkej Federal Reserve System. V zozname majiteľov figurujú občania Ruského Impéria, teda presnejšie samotná cárska rodina. Je známe, že nástupným subjektom Ruského Impéria sa stal Sovietsky Zväz. O tom, či nové Rusko je naozaj nástupcom ZSSR je predčasné hovoriť. V ZSSR totiž pred rozpadom prebehlo celonárodné referendum a 76% obyvateľov ZSSR sa vyslovilo za jeho zachovanie. De jure teda ZSSR nezanikol – rozpad realizoval opitý Jeľcin s dvomi „kámošmi“ de facto, ale málokto si dnes uvedomuje, že v podstate všetky zahraničné aktíva ZSSR – najmä v renomovaných svetových bankách dodnes neboli Rusku vydané – banky rešpektujú zákony – ZSSR de jure stále existuje a môže si nárokovať výplatu svojich aktív – ale to je už iná téma.

FED bol založený r. 1912, ale to je iba jedna z epizód dlhodobého zákulisného plánu. V USA r. 1944 prebehla tzv. Bretton-Woodská konferencia, kde svetové mocnosti podpísali dokumenty, reglementujúce následne vytvorený medzinárodný systém peňažných vzťahov a trhových platieb. Stalin síce túto dohodu – zo známych dôvodov – neakceptoval, ale samotní Američania ju ratifikovali a písomne potvrdili aj tak, že uznali svoj dlh voči predrevolučnému cárskemu Rusku, vtedy už zastúpenému ZSSR. Týmto bol oficiálne potvrdený ruský pôvod mnohých aktív FED-u. A práve dokumenty takéhoto druhu „netreba“ ukazovať na verejnosti.

 

Požiar v knižnici INION bol uhasený až 31. januára. A práve vtedy došlo k požiaru archívu v Brooklinskej časti Wiliamson mesta New York. Plamene boli o pol piatej – keď dispečer dostal prvú telefonickú informáciu o požiari – už hodne vysoko. A tu môžeme uvidieť zaujímavé porovnanie. V Moskve sa hasiči akosi nemohli dlho skonsolidovať a hasili dva dni – niekomu očividne záležalo na tom, aby to, čo malo zhorieť aj naozaj zhorelo. A v New Yorku sa vďaka profesionalite požiarnikov vysporiadali s požiarom za pol hodiny(?). Napriek tomu o dve hodiny dostali brooklinskí požiarnici nové volanie o požiari v tom istom archíve a vyrazili znovu. Občania tam boli očividne zainteresovaní na tom, aby požiar bol zahasený. Očividne však komusi nestačilo to, čo zhorelo.

Určite nemožno povedať, že moskovskí požiarnici nevedia hasiť požiare. A ak niekomu záležalo na tom, aby zhorelo čo najviac, tak to musel byť niekto s veľmi veľkou mocou. Ak nebudeme posudzovať dokumenty týkajúce sa FED-u, komu môže záležať aj na likvidácii všetkej originálnej dokumentácie okolo Velesovej knihy? Ale nemožno zabudnúť ani na to, že tomu istému subjektu nevyhovuje, aby sa verejnosť dozvedela o skutočných majiteľoch akcií FED-u, ktoré sa snaží tento subjekt uchvátiť – a tu je hneď jasné, komu to je výhodné.

Ak by sme skúmali „techniku“ realizácie jedného z cieľov požiaru, stačí sa pozrieť na zoznam organizácií, ktoré mali v budove knižnice prenajaté priestory. Medzi nimi bolo aj „Centrum pre štúdium európskej bezpečnosti“, čo je organizácia úzko spolupracujúca s vojenskou misiou NATO v Moskve. Predtým sa dokonca priamo nazývali „Centrum dokumentácie NATO pre problémy európskej bezpečnosti“.

 

Udalosti okolo zlata uloženého v USA sa netýkajú iba Ruska. Svojho času sa podarilo generálovi De Gaulle vytrhnúť z pazúrov Rockefellera – ktorý sa považuje za majiteľa FED-u – francúzske zlato. Zlato síce dostal, ale pokus o likvidáciu De Gaulla – známy projekt Šakal – aj tak pobehol. Nečudo že Francúzsko vtedy zrušilo svoje vojenské členstvo v NATO.

Koľko zlata sa naozaj podarilo Francúzom vyviezť nie je dodnes známe. Ukázali však nebezpečný precedens – o svoje zlato požiadali následne ďalšie krajiny – Japonsko, Kanada, Nemecko... USA preto čoskoro vyhlásili, že viac nebudú vymieňať zlato za papieriky, čím vlastne zrušili nimi zavedený „zlatý štandard“ ešte z čias Druhej svetovej vojny. Od toho okamihu sa americký dolár stal ničím nekrytý papierik. Už iba inercia ho udržiava dodnes ako univerzálnu svetovú valutu.

Či vôbec v amerických trezoroch je nejaké zlato je dnes nejasné, ale medzi zlatom ostatných krajín by tam malo byť aj zlato Číny. Či tam naozaj je alebo nie je sa pokúsila zistiť aj čínska vláda. Preto pred niekoľkými rokmi – podobne ako Francúzsko v minulosti – požiadali o svoje zlato. Američania im dodali pozlátené zliatiny chrómu – tieto kovy majú zhodnú hustotu. V tom čase o podvode písalo niekoľko desiatok zdrojov. Američania sa jednak spoľahli na to, že Číňania nebudú robiť nijakú analýzu dodaných tehličiek, ale zrejme im aj demonštratívne ukázali, kto je vo svete pánom... nechajú to Číňania tak nadlho?

 

Udalosti predchádzajúce založeniu FED-u siahajú až do hlbín 19. storočia. Možno dokonca povedať, že hlavnými zakladateľmi FED-u boli ruský imperátor Alexander II. a vtedajší americký prezident Abraham Lincoln.

Títo dvaja veľkí vodcovia sa zhodli a rozhodli spojiť vo svojej nevôli voči klanu Rotschildovcov, ktorí sa už veľmi silne miešali do európskej aj americkej ekonomiky a politiky. Moc Rotschildov však už bola taká ohromná, že ani Rusko ani USA nemohli osamote odolávať jednému z najsilnejších finančných klanov. To bol dôvod, prečo sa Alexander II. aj Abraham Lincoln rozhodli vytvoriť spoločný rusko-americký trust, z prostriedkov ktorého by bolo možné rozvíjať ekonomiky oboch krajín. Toto by však otvorilo cestu k spoločnej svetovej nadvláde Ruska a USA. Na vytvorenie rusko-amerického trustu dodalo Rusko na pokyn Alexandra II. 50 ton zlata, ktoré uložili do špeciálneho krytu v horách Španielska.

Projekt vytvorenia spoločného trustu bol však prekazený. Zavraždili Abrahama Lincolna, obeťou atentátu sa stal aj Alexander II. a zlato ostalo v Španielsku. Na konferencii v Haagu r. 1904 sa účastníci dohodli na základe návrhu cára Nikolaja II. vytvoriť Ligu Národov, ktorá bola po Druhej svetovej vojne premenená na OSN. Aby sa umožnilo rozvíjať trhové vzťahy medzi krajinami organizácie, bolo na podklade rozhodnutia Ligy Národov rozhodnuté vytvoriť jedno Svetové finančné centrum so svojou vlastnou valutou. Na vytvorenie tejto „zlatej gule“ vložilo Rusko „ustanovujúci kapitál“ pre toto centrum vo výške 48,6 ton zlata, ktoré bolo dovtedy uchovávané v Španielsku. Rotschildovcom sa však podarilo preľstiť Ligu Národov. Prefinancovali predvolebnú kampaň W. Wilsona – ich služobníka – za amerického prezidenta. A toho doslovne prinútili r. 1913 odovzdať pod ich kontrolu súkromnú organizáciu nazývanú Federal Reserve System, založenú na 88,8% na zlate Ruska. Aby Rusko nestihlo nič urobiť, r. 1914 spustili Prvú svetovú vojnu a projekt odstránenia ruského cára. Preto Leninova úloha bola nielen zlikvidovať cársku rodinu, ale najmä im doručiť ich akcie FED-u. Nepodarilo sa, hoci krvi bolo preliali množstvo.

Ustanovujúce vklady rôznych krajín do FED-u boli realizované r. 1912, ale už r. 1914 začala Prvá svetová vojna, ktorá presmerovala pozornosť zúčastnených vlád na problémy spojené s vojenskými operáciami. Vojnou sa finančný systém USA posilnil a začal sa ich silný ekonomický rast – veď vojenské operácie vrátane revolúcie v Rusku naplánovali a viedli ďaleko – v Európe a na územiach kolónií.

Zaujímavé je, že hoci americká strana vždy uznávala práva ZSSR na vklad do FED-u, sovietske vedenie sa vždy stavalo k tejto otázke skepticky. Ale fakt ostáva faktom – v súčasnosti 88,8% FED-u patrí tomu, kto má v rukách zodpovedajúce dokumenty, a tie sa nachádzajú v Rusku. Súčasťou Stalinovho projektu záchrany cárskej rodiny bol obchod, pri ktorom môžeme predpokladať, že cca polovica akcií sa ocitla v rukách ruskej – vtedy sovietskej – vlády. Tieto dokumenty sú dnes v trezoroch Kremľa, druhú polovicu má stále v rukách pôvodný majiteľ – ruská cárska rodina. Okrem toho, medzi USA a Ruskom boli podpísané zmluvy nie o darovaní ruského zlata, ale o jeho prenájme na 100 rokov. Táto lehota vypršala r. 2013. V zmluve je samostatne zdôraznený ten bod, v ktorom sa odsúhlasila percentuálna výška podielu za prenájom ruského zlata, ktorá tvorí 4% ročne. Za viac ako 100 rokov nebol tento poplatok ešte ani raz vyplatený. Zmluva bola napísaná v šiestich exemplároch, tri z nich sú uchovávané v USA, tri boli odovzdané Rusku.

 

Veľa ľudí si ešte aj dnes naivne myslí, že veci vo svete sa „sami pokojne urovnajú“. Čína – okrem ďalších „darčekov“ od USA – dostala namiesto svojho zlata pozlátené tehličky, Rusko je v podstate majiteľom FED-u a môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie svojho podielu v ZLATE plus zmluvou garantovaných 4% ročne za už viac ako 100 rokov. V tejto súvislosti sú „chudáci utečenci“ zaplavujúci Európu iba jednou z epizód oveľa väčšieho plánu – logickej snahy spustiť to, čo pred 100 rokmi už raz „pomohlo“ zabudnúť

 Čo a kedy ho spustí do aktívnej fázy? Alebo si niekto myslí, že všetko sa „samo“ utrasie a bude dobre? Nuž, smutná správa – SAMO už dávno nie je medzi nami.

Zmeskovia medzi nami - 26.02.2019

Dnes je obyvateľstvo krajne nevedomé v oblasti čiernej mágie – čo je ideálny stav na jej používanie proti človekom. No a dnešní „moderní, civilizovaní, spotrebiteľskí ľudia“ veľmi ľahko „rozdávajú“ svoj genetický materiál aj Životnú energiu. Veď dnes už aj muži vysedávajú v kaderníctvach. Ale podobne môže poslúžiť aj tetovanie – jeho účinnosť závisí od znakov, ktoré sú nanášané a nevedomosti ich nositeľov.

Matrix (Vatikán) zaviedol totálnu implementáciu biometrických dokladov. Znamená to, že vo virtuálnom priestore má každý z nás už vytvoreného fantómového dvojníka. Pomocou zozbieraných biometrických údajov vytvárajú veľmi presných dvojníkov nás samých v Navi, pričom presnosť ďaleko presahuje klasické možnosti fyzických bábik. Dnes už vieme, že takýmto spôsobom dokážu napríklad prekladať orgány z jedného fantómového výtvoru – čo sa následne prejaví aj v materiálnom tele, t.j. v Javi – do druhého, či spôsobovať infarkty, mŕtvice, potraty u bielych žien. V Rusku je už detekovaný vysoký počet potratov žien, ktoré sa nedajú vysvetliť inak ako magickou metodikou na báze biometrických údajov. No a dnešné moderné „mamičky“ značne pomáhajú neplnohodnotnému vývoju svojho dieťatka aj tým, že nosia nohavice a čiernu farbu (farbu smrti) vôbec. Všimli ste si, že čím ďalej tým viac bielych žien má problémové tehotenstvo? A prečo Cigánky rodia ako na bežiacom páse bez problémov? Kto ovláda mágiu a kto je naivný donor? Oplatí sa žiť v nevedomosti?

V tomto prechodovom období stojí pred parazitmi hrozba totálnej likvidácie. Po príchode Zlatého Veku Človekovia – bytosti vedomé si aj svojich jemnohmotných tiel – už nebudú slúžiť ako ich potrava. Preto vo zvýšenej miere „balia a nakladajú na loď“ svoju potravu do budúcnosti. Podľa morského práva každý tovar musí byť presne identifikovaný a označený, čomu slúžia práve fantómové výtvory. Kto nechce byť na ich lodi, ten sa z ich zoznamu musí sám „vyškrtnúť“. Opačné je znakom súhlasu – a aj dôsledku.

Rozpoznávanie Zmeskov medzi nami – ale aj klonov – je veľmi ťažké. Najmä preto, lebo už sú doslovne medzi nami – sú v našich domoch, najčastejšie príbuzní. Ako sa teda zorientovať v tejto situácii?

Neexistuje univerzálna odpoveď, každý musí nájsť odpoveď sám pre seba. Lebo aj tá najlepšia odpoveď niekoho iného je vyjadrenie osobnej skúsenosti niekoho iného – a teda nikdy nemôže plne platiť pre druhého človeka. Môže však byť nápomocná.

Krok vpred - 20.04.2019

A teraz sa pozrime na technológiu, pomocou ktorej nás držia pod kontrolou a ktorú sme sami odsúhlasili. Je postavená na Morskom aj Rímskom Práve – súčasťami Medzinárodného Práva. Podľa Medzinárodného Práva môže byť za národ považovaná taká skupina ľudí, ktorá sa vie stretnúť, prerokovať spoločné otázky, dohodnúť sa na uzávere a potom ho spoločne dodržiavať. A tu hneď pozrime na seba – vedia sa Slováci stretnúť, spoločne jednohlasne dohodnúť na spoločnom záujme a potom sa toho všetci pridržiavať? Výsledok všetci vidíme. Jeden je katolík, druhý jezuita, ďalší člen konkrétnej politickej strany, iný zase Sloven atď. Navzájom sa všetci dávajú v médiách počuť, že oni majú pravdu, ale nemajú ju druhí Slováci a tak pekne dookola. Dôkazov je v médiách – teda zdokumentovaných – nadostač.
V zmysle Medzinárodného Práva teda Slováci nie sú národ, pretože nie sú schopní sa stretnúť, dohodnúť na spoločnom záujme a potom sa dohody všetci držať. A teraz sa dobre zamyslite – videli ste niekedy, žeby jeden Žid nadával na druhého Žida v nejakom verejne prístupnom médiu? A hneď aj máme výsledok. Podľa Medzinárodného Práva teda Slováci nie sú národom, ale Židia sú. A tak – pretože Slováci národom nie sú – majú Židia právo prevziať nad takouto nepredvídateľnou skupinou dozor. A preto sú vo všetkých riadiacich štruktúrach nad nami práve oni. A to vďaka nám – my sme ich tam nominovali. My sa nevieme dohodnúť, My sa dobrovoľne zučastňujeme nich Hry pod názvom SLOBODNÉ VOĽBY. Nemáme sa teda načo hnevať – okrem samých seba. Sami sme si to zavinili.

Doplňme iba to, že v podstate všetky národy sú pod takouto nútenou správou. Okrem Židov. Aj všetky národy boli pokresťančené – okrem Židov.

Komu teda vyhovuje, aby bol medzi Slovákmi taký stav rozdelenia ako je? Žeby Slovákom?

Biely Človek je pánom Zeme – Právom svojho pôvodu. Právom toho, že v podstate nepochádza zo Zeme, Právom toho, že má Živatmu, ktorá nepochádza z 12-rozmernej Hry. Právom toho, že je Človek.

Tvari boli vytvorení vnútri 12-rozmenrej Hry, keď bude táto ukončená, niet pre nich budúcnosť. A pre Človeka bude len vtedy, ak sa odpúta od komponentov 12-rozmernej Hry – pretože prístupy do Vyšších rozmerností má právom narodenia sa ako Človek. Právom čistej Krvi schopnej niesť prapôvodnú informáciu Vesmíru.

 

Keď sa narodí dieťa, v nemocnici vystavia doklad, v ktorom sa uvádza, že sa narodil Živý Človek. Tento doklad treba odniesť na úrad, kde vystavia doklad s názvom „Rodný list“. A tu sa zastavme a priblížme si, čo sa z hľadiska Medzinárodného Práva – v tomto prípade Morského – odohralo.

Prvý doklad – aby bol dodržaný Kon Stavby Sveta – svedčí o narodení sa Živého Človeka. V okamihu narodenia sa Človeka otvárajú vo Vatikáne na jeho meno bankový účet.

 • Tento účet vyjadruje právo novorodenca na všetko, čo mu Právom narodenia na Zemi patrí – pretože je jedným z tých, ktorému patrí Zem.
 • Toto konto obsahuje peňažné aj nepeňažné cennosti (vrátane drahých kovov, kameňov atď.).
 • Človeku patrí aj to, čo zdedil po svojich Predkoch.
 • Od okamihu otvorenia tohto vatikánskeho účtu sa tento stáva predmetom obchodovania na „burze. Bez nášho vedomia – ale nie bez povolenia (mimochodom, koľkokrát sme dali škole právo vplývať na vaše dieťa podpísaním kontraktu pod názvom "informovaný súhlas"?).
 • A žiadny Človek sa spravidla počas celého svojho – hodne skráteného – života o svoj účet neprihlási.
 • Okamihom vystavenia Rodného listu je Človek – v zmysle Morského Práva – prehlásený za nezvestného. Od tohto okamihu sa v nijakom oficiálnom dokumente neoznačuje ako Človek, ale ako „Fyzická Osoba“. Fyzická osoba je fantómový dvojník, ktorý nemá práva Živého Človeka.

Existuje medzinárodný dokument pod názvom Práva Človeka (nie náhodou ho do slovenčiny prekladajú ako „Ľudské Práva“), ktorý špecifikuje, aké práva má každý Človek. Ale fyzická osoba nie je Človek, ktorý je v tom čase už nezvestný alebo vyhlásený za mŕtveho. Ústava každej krajiny zabezpečuje práva Človeku a Národu – ale v štáte žijú iba fyzické osoby a akási neformená, nesvojprávna skupina fyzických osôb, ktoré nie sú ani len svojprávne, a teda je nad nimi vykonávaný – úplne legálne – dohľad spôsobilým Židovským národom.

Fyzické osoby a organizácie, ktoré sa v štáte formujú na výkon dohľadu a dozoru nad fyzickými osobami sú formou štruktúrovanej moci orgánov súkromnej firmy, ktorá sa nazýva štát. Ako firma je štát iba dcérskou spoločnosťou inej, väčšej, materskej firmy, teda všetko je inak. Samozrejme, že existuje aj „Obchodný register“ všetkých takýchto firiem.

Keďže fyzická osoba nie je Človek, tak neplatia naň Práva Človeka ani Ústavou zaručené Práva Národa. Súdy, prokuratúra, polícia, daňový úrad a vôbec všetky orgány štátnej moci a správy majú právo robiť čokoľvek s fyzickou osobou – pretože to nie je Živý Človek, ale RAB. Všetky tieto orgány a organizácie NEMAJÚ PRÁVO podnikať nič proti Živému Človeku – ale Človekov v štáte niet.

 

Poďme ďalej. Podľa Morského Práva je nezvestný po 7 rokoch prehlásený za mŕtveho. Teda v čase okolo nástupu do školy sme všetci už oficiálne prehlásení za mŕtvych. Mŕtvy sa síce môže objaviť a prehlásiť za Živého Človeka – ale poznáte niekoho, kto tak učinil?

V štáte teda nežijú Človekovia, ale iba fyzické osoby, ktoré majú štatút nezvestných, teda sú nesvojprávne a de facto RABI. A nad rabmi je vždy vykonávaný dohľad a dozor, rabi nemajú žiadne práva – veď preto sú rabi. Všetko je teda úplne v poriadku a s našim súhlasom.

Dôkazom nášho súhlasu je aj naše dobrovoľné zapájanie sa do Hry, ktorú ONI nazvali VOĽBY. Ak si niekto myslí, že Hru vytvorili ONI tak, aby sa Človekovia mohli dostať do pozícií, v ktorých budú môcť rozhodovať o riadení krajiny – je viac ako naivný.

NAŠA ÚČASŤ V ICH HRE POD NÁZVOM „SLOBODNÉ VOĽBY“ JE NAŠIM SÚHLASOM S ICH HROU. V ICH voľbách niet žiadnej šance veci zmeniť. Inak povedané, každý účastník ich Hry je zodpovedný za aktuálny stav vecí v našej zemi. Dáva tým svoj súhlas.

Neznalosť neospravedlňuje. Nikdy a nikoho – a už vôbec nie v Hre Vesmíru.

 

Podľa Rímskeho Práva nie je jedno, akým písmom sa čo napíše. Slobodní Človekovia sú v oficiálnych dokladoch zapisovaní malými písmenami – prípadne prvým písmenom veľkým a ostatné malými. Veľkými písmenami sa do dokladov píše meno a priezvisko RABOV. A teraz sa pozrite do svojich dokladov totožnosti. Slovenská republika je jediný štát, o ktorom vieme, ktorý má v dokladoch totožnosti – občianke aj v pase – meno aj priezvisko písané malými písmenami. Pôvodne sme mysleli, že ide o dedičstvo po Československej socialistickej republike – ale potom by aj obyvatelia dnešnej Českej republiky mali zápis v dokladoch taký istý. Ale nie – podľa dostupných vzoroch dokladov na internete majú občania Českej republiky meno napísané malými písmenami a priezvisko veľkými.

Veľkými písmenami písané mená aj priezviská majú aj pasy takých štátov ako Izrael, USA, Veľká Británia, Ruská federácia, všetky európske krajiny a vôbec všetky, ktoré sme našli voľne dostupné na internete. Treba však dodať, že na pase existuje minimálne ešte jeden rozlišovaní znak, o ktorom nám je známa jeho funkcia. Je to písmeno „P“ napravo od fotografie a aj dole, v časti pre strojové čítanie. Hoci na internete nájdete polemiky o tom, že to je skratka „passport“, alebo „person“ – je to iba v rozmedzí dohadov. Je známe, že toto písmeno uvádza, že daná osoba nie je plnoprávna, že je nad ňou vykonávaný doroz/dohľad niekým iným. Takýto kód napríklad nájdete aj na kópii pasu bývalého amerického prezidenta Obamu aj jeho ženy. Na občianke síce tento kód nie je, ale tlačivo žiadosti na vydanie občianky sa volá formulár „P“.

Skutočné významy týchto kódov sú známe aj tým, ktorí kontrolujú pasy pri vstupe do danej krajiny, pretože im dávajú alebo nedávajú možnosť takúto osobu zadržať. Je to detailne premyslená, slobodomurárska metodika.

Skutočnosti ohľadom práv na Živého Človeka a fyzickú osobu sú známe aj sudcom – možno nie tým na najnižších postoch – a aj tým právnikom, ktorí sa zaoberajú Medzinárodným Právom.

Pád Tartárie 2 - 01.01.2020

Vojna roku 1812 bola prípravou predpolia pre nástup oveľa väčšej vojny. Prečo ju Tartaria dopustila? Odpoveď nájdeme v Konoch Rita, teda Konoch Krvi. V Tibetskej Knihe Mŕtvych sa hovorí, že ak niekde prebieha pohlavný akt (sex), tak tam stoja v rade tie duše, ktoré sa chcú materializovať. A tu treba začať.

Naša tradícia hovorí, že každý/á narodený/á v Javi má predurčeného partnera/partnerku, dohodli sa ešte pred narodením. Po narodení „hľadanie“ nespočíva v sexovaní s kým príde, až kým nepríde pod ruku ten správny partner. Keď sa spolu spoja v akte zameranom na zachovanie Rodu dvaja čistí partneri – Človekovia – tak dokážu vygenerovať takú vysokú špirálu sexuálnej energie, že stiahne vysokú Dušu Rodu z Nebies. Ale ak je sexuálna energia už vyčerpaná sexovaním s kadekým, už jej niet dosť na pritiahnutie vysokej Duše. Preto sa materializujú také duše, ktoré sú „poruke“.

A tak sa v ľudských telách materializujú nielen duše zo zvieracej, ale aj rastlinnej a minerálnej ríše. Samé osebe nie sú zlé, ale rozhodne ešte nevyvinuté na prebývanie v tele človeka. Dieťa kaktus napríklad sedí a dáva sa obskakovať (rastliny nechodia), všetkých okolo „pichá“ a vyžaduje neustálu posluhu. Nezaujíma ho žiadne učenie a vôbec žiadny skutočný progres. To najdôležitejšie ale je to, že to nie je Človek.

Aké záujmy má Človek žijúci v Občine a aké pes, mačka, koza, kura, zajac, kapusta či kameň v životnom priestore Občiny? O akej jednorodej spoločnosti tu môže byť reč? Ako príklad opäť odporúčame dielo Bulgakova „Sabačie srdce“. Sabaka pôvodne znamená „psa“ na dvoch nohách, teda tvara.

Takto sa zrodila tvárna bytosť, ktorá má telo humanoida, ale nie človečenskú psychiku.

Ak sa ďalej Človek spári s tvarom, tak dieťa už nikdy nebude Človek, aj keď môže mať tie najcharakteristickejšie genetické znaky. Psychika bude vždy voči Človeku nepriateľská, nech to je aj rodič. Je to zmes Človeka a nečloveka, teda Zmesok. Podobný výsledok možno dosiahnuť aj pri oplodnení pod vplyvom alkoholu či drog. Odtiaľto pochádza aj citát rozprávkara H. CH. Andersena: „Najzákernejší nepriateľ je príbuzný“. Ak ide o zmeska, má pravdu. Už nikdy žiaden z potomkov nebude Človekom.

A toto je dnes obľúbeným športom. Treba vedieť, že sú Človekovia a nečlovekovia, ľudia a neľudia. Každý z nich reálne existuje. Táto informácia je – ostatne – uvedená aj v Biblii.

Občina môže pozostávať iba z Človekov. Vtedy má zmysel zavádzať Kopné právo, vtedy môže existovať Dŕžava. Čistota Krvi – Mravnosť – je základom nášho zriadenia. Všetko ostatné je cudzie. Teda naozaj nie každý je Slovienom, ale Slovenov tu je naozaj hojne. Slovien je oveľa širší pojem, ktorý môžeme dnes nahradiť výrazom Slovan.

A teraz už ľahko pochopíme, prečo Tartaria padla vnútornou zradou. Príprava na tento brilantný jezuitský projekt trvala niekoľko generácií. V spoločnosti sa postupne začali materializovať zmeskovia, ktorí inak vyzerali ako Človekovia. Postupne, rok za rokom trpezlivo pracovali na tom, aby im okolie začalo dôverovať. Boli veľmi agilní, do všetkého šli prví, postupne začali všetko organizovať a viesť. Nakoniec dosiahli vytúžený cieľ – začali prenikať medzi Žrecov.

Prečo práve medzi žrecov? Na našej Zemi v minulosti prebehlo veľa globálnych jadrových vojen. Správy o nich sú dodnes uchované v indických Védach. Z týchto vojen ostalo v starých chrámoch, jaskyniach a na iných miestach po Zemi množstvo nepoužitých jadrových zbraní. Znanie o tom, kde sa nachádzajú a ako s nimi zaobchádzať uchovávali práve žreci. Toto tajomstvo bolo bezpečné len dovtedy, kým sa medzi najvyššie vrstvy žrecov nedostali zmeskovia.

A potom to už dostalo rýchly spád. Postupne vyvolávali konflikty a vlákavali armády Tartarie na polia, kde vopred tajne nachystali jadrové nálože. Čo ako mohutná a dobre vycvičené bola každá naša armáda – jadrový výbuch nikto neprežil. Tých, čo ostali po vojakoch – ich rodiny, ženy a deti postupne križiaci vysliedili a všetkých pozabíjali – najčastejšie rituálnym obetovaním.

Súdiac podľa rozsahu nálezov (mohutné nánosy bahna, ktoré pochovali celé spodné podlažia domov v mestách) na území Sibíri možno predpokladať, že vyhladili kompletne všetko obyvateľstvo. Takýchto videí nájdete na internete množstvo. Na „uvoľnené“ priestory deportovali už „pokorných“ Európanov alebo inštalovali Číňanov (napríklad na Altaji). Preto možno dnes odôvodnene predpokladať, že väčšina dnešných obyvateľov Sibíri – ak ide o Človekov – sú potomkovia bývalých deportovaných obyvateľov Európy.

Putin v Izraely - 28.01.2020

Podľa plánovanej účtovnej uzávierky hynú nielen ľudia na kľúčových pozíciách, ale slávnostné pohrebné udalosti sa tiež presúvajú v súlade s potrebami medzinárodného finančného zákonodarcu. Čerstvým príkladom toho je Deň pamiatky Holokaustu, ktorý sa oslavuje každoročne 27. januára. Pamätný dátum je ustanovený rezolúciou OSN z 1. novembra 2005. Tak prečo potom v roku 2020 boli pamätné obrady prenesené na 23. januára?

Aby bol presunutý dátum podpísania účtovných dokumentov, lebo deň sem, deň tam – mŕtvi sa sťažovať nebudú – ale tu hľa, s kontrolnými orgánmi finančnej správy UCC sa s presúvaním dátumov zahrávať nedá. Zlé jazyky hovoria, že 23. januára sa v Izraeli zrealizovala súvaha dvoch trustov/štátov – Ruskej federácie a Izraela, následkom čoho vznikol jeden právny subjekt... Nový Izrael/Rusko. Ale to je najväčšie tajomstvo, takže nikomu ani muk...

Ide o to, že Ruská Federácia je ako subjekt zlikvidovaná, ako aj jej riadiace orgány. To znamená, bolo treba vytvoriť nový oblbovák pre dôverčivých občanov ZSSR. A tak v mútnej vode od 1.1.2020 vytvorili novú RF... kvôli tomu vykonávajú fejkové „zmeny“ v Ústave, ktorá vo svojej podstate ani nie je Ústavou.

Súvaha nového trustu pod názvom „Ruská Federácia“, ktorá bola založená Mišustivom a spol. na príjmy za tri roky vo výške 300% ceny za byty a iného majetku drahých Rusov, teda presnejšie občanov ZSSR (tri domáce tabatierky a semišová bunda... tri bundy), majiteľmi čoho v záznamoch aj sú uvedení, a čo vystupuje ako základné imanie odovzdané do trustu generálovi Spoločnosti Ježišovej v roku 2016 na 5 rokov. A tak aj z ničoho vznikla nová „Ruská Federácia“, ako cirkevný trust na 5 rokov a fond (digitálny) vo Švajčiarsku. Tu sú osobne, ako digitálne osoby teraz zapísaní všetci „drahí Rusi“. Tieto príjmy (okolo 70 miliónov rubľov ročne na človeka) sú zapísané ako aktíva novej RF-cie. Zdalo by sa, my sme uviedli príjmy z cudzieho majetku a vy tíško seďte. Načo „spájať zostatky do extázy“ spolu s Izraelom? Ide o to, že aj Izrael je komerčný trust a 72 rokov od dátumu jeho vytvorenia (v roku 1948) uplynulo, čo znamená, že musí byť zlikvidovaný. No predsa neponecháme takémuto osudu a rozhorčeniu „štvrtinu nášho národa“? Veď obidva trusty riadia jedni a tí istí ľudia, a okrem toho tu je aj stará dohoda z roku 1976 medzi R. Gravettom a „Primusom“, ako predstaviteľom judského kráľa o tom, že územie ZSSR sa stane Novým Izraelom!

Nuž hľa, ako sa hovorí, slávnostné podpísanie zjednotenej súvahy sa uskutočnilo 23. januára v Izraeli, aby boli dodržané právne požiadavky UCC, ktoré zaväzujú poskytnúť päť dní na protest tej strany, čej práva boli poškodené týmto podpísaním.

 

Ďalším vedením súvahy je poverená rada rabínov a rabínsky súd Izraela, im bol odovzdaný „právny a finančný dohľad“ nad „zjednoteným teritóriom štátu" RF-ie (ZSSR) a Izraela, pretože druhý titulárny národ – Rusi – si zatiaľ nezorganizoval svoje orgány riadenia.

Dodatočne im bolo odovzdané právo vedenia súvahy trustu roku 1947 „Víťazi, ktorí sa vrátili z vojny, ktorý bol otvorený v prospech Veľkej Vlasteneckej Vojny a ich potomkov. Do tohto trustu patria všetci, ktorí bojovali a boli zapísaní do zoznamov bojových a nebojových strát Červenej Armády. V roku 1944 boli všetci zapísaní ako preživší a živí víťazi vo vojne (hovorí sa, že toto právo bolo nedávno odovzdané garantovi Ústavy od generálneho tajomníka ÚV KSSZ M. Gorbačova, ale koniec koncov môžu klamať, aby mohli kradnúť...). Do daného trustu sú zahrnuté všetky príjmy trustu „Tretia nemecká ríša“ a požiadavky trustu „Nový svetový poriadok“. Ba dokonca „tento baletný zbor“ kvôli tomu, aby prevzal peniaze a nástroje ZSSR, pretože druhých zákonných a čistých prostriedkov vo svete niet. Iba dlhy.

Po odovzdaní trustov a súvah do správy „veľmi dôveryhodných osôb“ Izraela sa už netreba diviť rastu záujmu o vojnových veteránov, účastníkov blokád, deti vojny a ďalšie prednostné kategórie, ktoré majú práva požiadaviek ku trustu. S takýmto cieľavedomým „public realtions“, ktoré bolo vypracované na tému Veľkej vlasteneckej vojny sa už médiá určite čoskoro „dovtípia“, že v rokoch 1941-1945 na frontoch vojny zahynulo oveľa viac Židov ako Rusov...

Premeny sveta - 23.03.2020

V kontexte udalostí, ktoré za vonkajšou fasádou rozhodujú o skutočnom behu sveta sa často spomína slovo „trust“. V kontexte nášho článku „trust“ znamená komplexné riadenie cez účet a vytváranie globálnej bilancie aktív, v rámci ktorej sa vykonáva emisia peňazí všetkými účastníkmi trustu podľa jednotných pravidiel a na základe kvót, záznamoch o vzájomných dlhoch, účtovaní rastu komoditných zásob a aktív s následným prerozdelením konečných výhod všetkým príjemcom.

 

Dňa 24.12.2016 ukončil svoju existenciu posledný globálny, emisný trust pod názvom NEW WORLD ORDER.

 • Bol založený, odsúhlasený a podpísaný aj J. V. Stalinom na konferencii v Teheráne v roku 1943.
 • Existoval 72 rokov na základe práv globálnych cirkevných aj majetkových emisných trustov tak, ako aj všetky predchádzajúce, podobné trusty.
 • Napríklad Nemecký trust 1870-1943, či Veľkopoľský 1798-1870. Všetky tieto trusty boli súčasťami globálneho, emisného, božieho trustu, v rámci ktorého existovali peniaze a ich formy. Tak je organizované globálne riadenie peniazmi aj celá globálna ekonomika.

Posledný trust ukončil existenciu aj všeobecného, globálneho, božieho trustu, ktorý bol založený v roku 1302. Žiadny nový už NEBUDE. Všimnime si najmä to, že komponent „Boh“ či „Bohovia“ je principiálnou súčasťou slobodomurárskeho, jezuitsko-vatikánskeho trustu, teda ich ideológie. Znamená to – v zmysle koncepčného riadenia – že Bohovi/Bohom bola podriadená celá nadväzujúca štruktúra: (ostatné) ideológie, súdy, parlamenty aj vlády. To bola Noc Svaroga. Táto Noc bola pod nadvládou Bohov, NIE Veľkých Prҍdkov našich, ku ktorým patria aj náš Perún, Svarog, Veles a všetci ostatní.

Po ukončení každého veľkého – a o to skôr globálneho – projektu vždy prebehne AUDIT a konsolidácia súvahy koncových príjemcov. V Biblii sa toto obdobie nazýva Apokalypsa. Dnes je najdôležitejšie vedieť, kto sú tí „koneční príjemcovia“. Dôležitý je však aj ten fakt, že od roku 2006 boli všetci, ktorí majú o tomto vedieť už informovaní.

V súlade s poslednou vôľou jediného príjemcu a v súlade s prijatím na seba konečného statusu sú následnými konečnými príjemcami, teda tí, ktorým patrí celý svet aj materiálne hodnoty v ňom vrátane 7 miliárd ľudí/rabov dvaja suveréni:

 • Alžbeta II. (patrí jej 15%)
 • a ZSSR (patrí mu 85%).

Pretože existuje Kon Stavby Sveta, podľa ktorého je Sloboda rozhodnutia nedotknuteľná, tak slobodnými sa môžeme všetci stať iba na základe nášho slobodného rozhodnutia. Znamená to, že ten, kto chce byť slobodným sa musí sám prehlásiť do stavu občana ZSSR, Živého Človeka, na čo existuje špecifický postup. Pre nás, ako aj ostatné krajiny „bývalého“ Východného bloku je dôležité to, že patríme do sféry vplyvu – podľa platných medzinárodných dohôd – ZSSR. Ďalej teda budeme pokračovať v opise platnom pre občanov ZSSR, ale v našom prípade ide o analógiu s ČSSR.

Teraz je potrebné obnoviť riadiace štruktúry ZSSR. Existujú však tí, ktorí sa snažia radšej rozpútať 3. svetovú vojnu, len aby nedošlo k obnove ZSSR. Nezabúdajme, prebieha aj konflikt Svetová vláda – Židia.

Za daného skutkového stavu Alžbeta II. chráni svoje vlastné, suverénne záujmy, a tak 6. mája 2017 nechala zbankrotovať Puerto-Rico, v ktorom bola zaregistrovaná korporácia „Vláda USA“. O tomto priniesli správy ako americké, tak aj ruské médiá.

V máji 2017 kráľovná neočakávane navštívila aj Kremeľ a navrhla putinovcom rozhodnúť o prijatí suverénnych práv a suverenity s možným utvorením nového štátu, teda nového ZSSR. Kremeľ nepočúvol, a preto nechala zbankrotovať v Londýne registrované korporácie RF-iu aj Ukrajinu.

Vláde RF-ie bolo v minulosti navrhnuté, aby obnovila orgány ZSSR, ale oni to odmietli. Preto aj ruskú delegáciu nepustili na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

Je nevyhnutné obnoviť orgány ZSSR (ČSSR), ktoré však môžu obnoviť iba občania ZSSR (ČSSR). ZSSR je suverénnym dedičom Sveta, preto si každý má právo vybrať, či sa chce stať suverénom, občanom ZSSR, spoludedičom Sveta, alebo ostať v statuse „dobytok“, teda majetkom iných suverénov. Tretia možnosť neexistuje.

Ešte ostáva dodať, po kom ako jedinom zosnulom majiteľovi prechádzajú práva koncových príjemcov na ZSSR a Alžbetu II. Nuž, volal sa R. Gravett a zomrel v roku 2006. Zanechal však po sebe všeobecne záväznú poslednú vôľu. Bol to jeden z alchymistov, temných žrecov Amona. V skutočnosti to bola materializácia nesmrteľného Satana. On sám natvoril všakovakých Golemov, biorobotov, tvarov, klonov. Chceme alebo nechceme, v minulosti sme s ním a jeho služobníkmi (hoci v nevedomosti) uzatvárali dohody. Dnes sa môžeme spod týchto dohôd vyslobodiť na energetickej úrovni formou ničenia tohto negatívu dohôd (preklínaním) a fyzicky uvedomením si, rozhodnutím a vykonaním zodpovedajúceho kroku. Prehlásiť sa za Živých Človekov a občanov ZSSR (ČSSR). Takíto môžu potom vytvárať orgány ZSSR (ČSSR). Pre informáciu je zaujímavé, že aj on vo svojej poslednej vôli hovoril o Človekoch s veľkým „Č“!

 

Sovietska vojenská vláda zablokovala účty RF-ie, následkom čoho sa vláda RF-ie dostala do platobnej neschopnosti. Všetky prostriedky prebiehajú po stále existujúcich účtoch ZSSR. A tak všetko, čo za 30 rokov rozkradli a vyviezli za hranice bolo pripísané na ich osobný dlh. Putin akože nedávno „odpustil“ akési dlhy Afričanom, ale v skutočnosti nebolo odpustené nič, iba navýšil zahraničný dlh. Putinovci doteraz nemajú rozpočet na cieľové prostriedky – subvencie, dotácie. To, čo oni nazývajú „federálny rozpočet“ je rozpočet ZSSR. Ten prechádza cez OSN aj cez kráľovnú Alžbetu II. Pretože ZSSR je momentálne krajina bez vlastných štátnych orgánov, t.j. vlastného riadenia, tak túto funkciu má právo vykonávať kolónia Tartarie, ktorou Veľká Británia aj je. Preto ona chráni teritórium aj hranice, ktoré sú po Druhej svetovej vojne medzinárodne potvrdené, vrátane platnosti Viedenských konvencií z roku 1975. Preto všetky bývalé republiky ZSSR v skutočnosti nedospeli k žiadnemu oficiálnemu uznaniu „svojich“ hraníc. Fungujú len na vzájomných uznaniach so susedmi, čo však nie je podľa medzinárodného práva dostatočné.

RF-ia odoberala aj sovietske peniaze, preto im mohli zablokovať všetky štátne účty, ktoré až dodnes sú účtami sovietskymi. A preto ostali bez peňazí, nemajú viac k nim žiadne prístupy.

Určité cieľové prostriedky im sú presúvané, ale teraz sa už boja ich rozkrádať, pretože každá kopejka je pod striktným dohľadom. Preto Alžbeta II. už vyslala na územie ZSSR svoje špeciálne jednotky, ktoré tam vstúpili akože na spoločné cvičenie pri Vitebsku. Ich úlohy sú však úplne iné. Onedlho začnú so zatýkaním, čo možno očakávať od 1. apríla 2020.

RF-ovci mali odovzdať účtovné súvahy k 1.2.2020 a potom k 1.3.2020, čo však neučinili, neposlali vôbec nič, takže od 1.4.2020 začne proces vymáhania dlhov.

Vládnuci režim nemá ako preukázať svoje zisky, všetky tie peniaze, ktoré si poposielali do zahraničných bánk. Preto ide o zločiny, na ktoré existuje dostatok dôkazov a možno pristúpiť k zatýkaniu. Aj preto Putin vymyslel akýsi plebiscit ohľadom úprav novej Ústavy. Je však už neskoro.

Plavidlo moskovskej putinskej vlády sa potopilo, ale topiaci sa ostali. 5 ročný trust s Izraelom uzavreli preto, pretože vlastne sformovali plavidlo v medzinárodných vodách. Pápež – Jezuiti – topiacich sa síce na čas zachránil, za čo prebral veriteľov pod svoje riadenie.

Peniaze nemajú, ale navykli si žiť nákladne. Preto založili trust, za čo dostali peniaze. Ale za tieto peniaze sa tiež nakoniec budú musieť zodpovedať. V skutočnosti už boli rozpustení, takže Putin nariadením presunul štátnu mašinériu do dvoch miest mimo Moskvu. Všetci Moskvu už opustili, preto televízne zábery, ktoré ukazujú je v skutočnosti montáž starých záznamov s novými dátumami. Budovy ostali prázdne, komunikáciu realizujú cez internet. Oficiálne sú však akože v budove na Starej Dimitrovke č. 6 v Moskve, možno by Moskovčania mohli preveriť, čo to je za budova a či sa tam celá mašinéria len tak zmestila.

Milíciu ešte v roku 1998 štrukturálne vrátili pod správu jurisdikcie ZSSR, čo znamená, že „Polícia“ v Rusku sú samozvanci... so zbraňami. Polícia je iba komerčná organizácia RF-ie.

Pri overovaní účtovných súvah vysvitlo, že všetky sovietske účty používané na financovanie štátnych zamestnancov ostali sovietske, teda neboli nikdy zrušené.

Bezpečnostné zložky dodnes dostávajú výplaty ako sovietska Milícia skrz štruktúry financovania ZSSR. Ale policajti a Národná garda sa motajú po krajine a očakávajú „rozkazy“ zhora. Teraz naozaj nevedia čo robiť. Navyše, podľa posledného Putinovho nariadenia sú aj ich služobné preukazy zrušené, t.j. nemajú žiadne platné licencie – ani na nosenie zbraní, ani na zatýkanie, branie do väzby a podobné úkony.

Všetko, čo oligarchovia v Rusku ukradli Národu obsahuje aj 15% podiel Alžbety II., ona teda má viac než dobrý dôvod konať.

Už viditeľný proces - 15.04.2020

Nebudeme sa zaoberať všetkými jeho tvrdeniami, pretože niektoré – z nášho pohľadu – plne nezodpovedajú prebiehajúcim udalostiam. Napriek tomu sú však značne pokročilé, vzhľadom na nemecký pôvod vari až „neskutočné“. To hovorí iba o tom, že človekovia prežili vo všetkých našich národoch, aj keď nie v rovnakom pomere voči celkovej populácii.

Vari najdôležitejšou udalosťou predchádzajúceho dňa – z pohľadu videa – je poznatok, že pápež už slúžil akési obrady bez Pastierskeho prsteňa a bez ľudí. Znamená to, že už nie je oficiálne hlavou Vatikánu, ale iba súkromnou osobou. Nemá insígnie moci. Vatikán – čo sa týka skutočnej moci – sa stal minulosťou. Pred našimi očami.

Pápež vždy reprezentoval Vatikán, ktorý približne 650 rokov kontroloval dianie Sveta. Je zodpovedný za VŠETKY vojny tohto obdobia, za všetky genocídy – vrátane Indiánov a Slovanov, ostatné národy nevynímajúc.

Kto to bol ten posledný pápež? Jedno musí byť jasné – človek sa nemôže stať pápežom. A jezuiti sú výkonnou zložkou tejto neľútostnej mašinérie.

Symbolika Vatikánu ešte bude nejakú dobu doznievať, ešte sú ľudia, ktorí pápeža podporujú.

V týchto dňoch vypršala dlhodobá kontrola jezuitov nad Zemou, bez požehnania Vatikánu sa nič nemohlo uskutočniť. A dnes už možno obnoviť ZSSR, ale aj ČSSR a ostatné krajiny Východného bloku. Prečo? Pretože Zem patrí Človekom, Človečenstvu.

Je v podstate jedno ako Zem v skutočnosti vyzerá, teda či je guľatá, plochá, či akákoľvek iná. Zánikom moci Vatikánu zaniká nadobro Morské právo, ktoré bolo produktom Vatikánu. Bolo anulované v Astrále našimi Silami v Montserrate len niečo pred rokom.

Všetky národy Sveta sa týmto stávajú skutočne nezávislými od moci Vatikánu a môžu sa vrátiť k svojim prvobytným hodnotám.

Ale takýto návrat k pôvodným hodnotám nebude vôbec jednoduchý proces. Desiatky pokolení sme boli držaní pod koncepciou Vatikánu. Za toto obdobie nám agresívne premývali mozgy, a to až do takej miery, že dnes sa to dostalo až do génov.

 

Väčšina obyvateľstva Zeme dnes sú bioroboti – a to nemáme na mysli tvarov, zmeskov a ostatných parazitov. Čím sa líši biorobot od Človeka? Už na prvý pohľad je zrejmé, že nie je schopný odlíšiť pravdu od lži. Stačí ho chutne nakŕmiť, poskytnúť možnosť mäkkej postele a ďalšie „hodnoty“ podobnej, trojčakrovej úrovne.

Biorobot nie je hlavne schopný sa učiť. Aby znovu nadobudol schopnosť sa učiť, musí sa narodiť a vyrásť mimo pôsobenia systému vatikánskej koncepcie. My všetci sme v tomto systéme vyrástli, preto aj pomer tých, ktorým dochádza, čo dnes treba robiť zodpovedá pomeru k celkovej populácii. Len malá časť nášho národa je schopná samostatne rozmýšľať. Biorobot dokáže iba reagovať na určité symboly, spúšťače psychoprogramov, alebo na určité špecifické slová, následkom čoho vo svojich pamäťových bunkách vyvolá špecifické schémy chovania sa a zodpovedajúce reakcie.

A to už nastal neuveriteľný čas, že sme po právnej stránke svobodní – budeme používať formu „svoboda“, nie novotvar „sloboda“. Formu „svoboda“ sme ešte nie tak dávno používali – nájdete ju aj u štúrovcov. Koreň slova „obod“ v staroslovienčine znamená „(železná) obruč“. Nie sme viac zviazaní železnou obručou, sme svobodní.

Nuž, štatisticky priemerný „človek“ nie je schopný pochopiť, za aké strašné udalosti a veci je Vatikán zodpovedný. Vnútri systému jeho koncepcie platia biblické mechanizmy – má oči na pozeranie, ale nevidí, má uši na počúvanie, ale nepočuje. Ešte dlho to bude zotrvačnosťou – vplyvom Živlu Nevedomosti – pokračovať. Ale energia tohto Živlu už pôsobí len na tých, ktorí sa jej dobrovoľne podriaďujú. Ostatní sú svobodní, ba čo viac, sme Víťazi! A koľkých vôkol seba takých vidíte? Koľkí dokážu reagovať na energie Rána Svaroga? Takže počet biorobotov nie je treba rozoberať.

 • Prvý Rím bol v podstate Vatikán.
 • Druhý Rím bol predstavený mocou anglickej koruny. Hlava Anglicka zodpovedá za finančnú kontrolu Sveta. Principiálne – ale rozdielne od zotrvačnosti – zodpovedala. Anglická koruna však patrí Rádu Maltézskych rytierov, ktorý zase patrí Vatikánu.
 • A Tretí Rím boli USA. 10.04.2020 Trump zorganizoval tlačovú konferenciu, na ktorej však chýbal symbol moci USA – štátna zástava. Boli prítomné iba symboly Bieleho Domu. Biely Dom je prezídium súkromnej firmy, ktorá sa pred krachom volala Washington, D.C., dnes je preregistrovaná na tento názov. A všetci občania USA sú (resp. boli) rabmi tejto súkromnej firmy. Tretí Rím však padol.

Pád Tartárie 3 - 21.04.2020

Teraz žijeme v Lete 7528 od UMHCH. V Lete 1748 od UMHCH vysadili na Srí Lanke (Cejlóne) Adama, teda vtedy začal Biblický projekt (opisuje Ramajana). Pretože k vysadeniu došlo 18. októbra, tak aj ich Nový rok slávia v ten deň. Židovský letopočet je presne rozdiel medi týmito dvomi Letami. Otázkou teda je – keďže príčina bola vymazaná – koľko rokov v Astrále postúpi smerom k nám každý náš deň? Lebo keď tento dôsledok dôjde do tu a teraz, tak všetko spojené s Biblickým projektom prestane existovať. Prekonávame rozpätie 5 780 rokov.

Rovnako to je aj s ďalšími komponentmi Biblického projektu, vrátane Morského práva. Ak niekto čakal, že v okamihu zániku takejto príčiny v Astrále nastáva aj okamžitá realizácia dôsledku v Javi – nuž takáto naivita zodpovedá nevedomosti na úrovni detí. Tie sa však časom naučia.

Pre mnohých bude naozaj ťažké samostatne nájsť cestu von z Minotaurovho bludiska. Stará legenda hovorí, že koho myšlienky sú nízke, k tomu prichádzajú Obrazy Minotaura. Koho myšlienky sú vysoké, k tomu prichádzajú Obrazy Jednorožca.

Pád Tartárie 4 - 24.04.2020

Potom ako skončili vojny, zvyšky preživších ožiarili ciránom..., a ľudia prišli o Vedomie a Vôľu, a tak na príkaz cudzozemských nepriateľov ťažili pre nich bohatstvá z hĺbok Zeme. Keď už na tých Zemiach bohatstiev vôbec neostalo, vtedy všetkých ľudí nepriatelia zničili a vyviezli všetko, čo na Zemiach vyťažili... A z ktorých Zemí Cudzozemcov vyhnali, tam odoslali Faš-ničiteľ...

Kniha Múdrosti Perúna [7:135]

Dnes už vieme, že v minulosti sme boli napadnutí Cudzozemcami a bojovali sme proti ním. Boj sme nakoniec vyhrali a to tak, že Cudzozemcom sme zničili aj všetky ich lietajúce stroje. Takto už nikdy nemohli opustiť našu Zem a preto sa ich zvyšky ukryli v zemských hlbinách. Teda tie zvláštne bytosti z podzemia – o ktorých sa sem tam mihne informácia v médiách – sú pozostatky porazených Cudzozemcov.

Vieme však aj to, že títo Cudzozemci aktívne spolupracujú napríklad s Číňanmi pri tvorbe programov proti človekom.

Už táto informácia – ktorú si môžu človekovia overiť nezávislým Rodovým kanálom – hovorí o tom, že v minulosti sme neboli primitívi tancujúci v alkoholickom či drogovom opojení okolo ohňov v orgiách a prinášajúci krvavé obety.

Napriek tomu sme prehrali a upadli do priepasti nevedomosti. Ako?

Žreci Rusi aj Tartarie dlho úspešne strážili tajomstvá okolo jadrových zbraní. Po viacerých vojnách v minulosti na Zemi ostalo veľa utajených skladísk s nepoužitými zbraňami z minulých vojen na Zemi. Ale kombináciou vnútornej zrady, otupenej ostražitosti a dôverčivosti Najvyšších Žrecov – a v neposlednej rade aj objektívnym nástupom Kali-jugy, t.j. Noci Svaroga – sa postupne do najvyšších funkcií dostávali zmeskovia. Oni jednali globálne a podľa starostlivo pripraveného plánu. Roky zhromažďovali informácie, prostriedky, potom lokality – najčastejšie šlo o staré chrámy a jaskyne nielen v Indii – aj návody, ako s týmto druhom zbraní zaobchádzať. Veď napríklad opisy jadrových vojen v dávnej minulosti nájdeme aj v indickom epose Mahabharata.

A potom začali svoju globálnu operáciu proti nám, človekom. Moc Tartarie aj Rusi bola taká ohromná, že za normálnych okolností a použitím iba konvenčných zbraní nemali ani najmenšiu šancu uspieť. Ale – a toto je dôležité – naši Žreci úmyselne a dlhodobo blokovali kompletne celý prístup k technológiám jadrových zbraní. Dnes však už poznáme základné body ich globálnej, tajnej operácie. V určitých miestach Zeme vyprovokovali násilné konflikty, na ktorých potlačenie musela Tartaria použiť vojenskú silu, t.j. armádu. Tejto armáde sa nikto na svete nevyrovnal, ale bola to armáda vyzbrojená konvenčnými zbraňami. A tak bolo niekoľko našich armád postupne vlákaných na také miesta konfliktov, kde už Temní vopred pripravili jadrové nálože. Keď naše armády ovládli tieto priestory, tak znenazdajky aktivizovali jadrové nálože – a výsledok bol devastujúci. Neskôr pristúpili aj k delám, ktoré boli schopné na väčšie vzdialenosti vystreľovať jadrovú muníciu. Jedno takéto je dodnes vystavené v Moskve a známe ako delo-cár. Oficiálne sa uvádza, že nikdy nebolo použité, ale nikto nevykonal analýzu materiálu delovej hlavne.

Tartaria mala dve hlavné armády, z ktorých sa po odchode už nevrátil ani jeden muž. V mestách a osadách ostali iba ženy, deti a starci. V tomto bode použili cudzozemcami dodanú technológiu, ktorú Sloviensko-Árijské Védy opisujú ako „ožiarenie ciránom“. V iných zdrojoch sa však uvádza názov „Cyrán“, ktorého sa budeme držať.

 • Je to taká bojová látka, po ktorej človek stráca dlhodobú pamäť, teda inými slovami rozpoznáva tých, ktorí sú okolo neho ale zabudne na tých, ktorých nevidí.
 • Táto látka sa aplikovala ako plyn, ale vzniká aj pri procese, keď sú určité horniny vystavené extrémne vysokej teplote.
 • Napríklad malá jadrová nálož na vhodnom mieste vyprodukuje Cyrán, ktorý sa vplyvom poveternostných podmienok môže šíriť ako druh hmly a po prechode osadou obyvateľstvo stratí dlhodobú pamäť. Teda v dedinách sa jedného dňa „prebrali“ a – nevediac prečo – nemali pri sebe dospelých mužov, synov, teda tých, ktorí odišli s vojskom a už sa nikdy nevrátili.
 • V tomto momente do hry vstúpili krvilační križiaci regrutovaní z tej najpodlejšej spodiny spoločnosti. Tento moment možno vidieť v príbehu pokresťančovania pobaltských Slovanov, ktorý šiel v televízii ako film Prsteň kráľov.

V tejto situácii nastala nevyhnutnosť sa zvyškom obyvateľstva – už bez dlhodobej pamäte – fyzicky brániť, aby sme predišli úplnej likvidácii. A to už sú oné známe príbehy pokresťančovania Slovanov. Ale stopy po tomto krutom vyhladzovaní našich Predkov možno nájsť aj dnes.

Koncepcia dezinformácií - 07.05.2020

Putin je predstaviteľom oligarchickej organizácie okupujúcej územie ZSSR bez toho, aby mala na to povolenie vlastníka – ZSSR. To je v každom právnom systéme trestný čin. ZSSR zatiaľ nemá zamestnancov – ale to sa rýchlo zemní, akonáhle sa začne vydávanie občianskych preukazov ZSSR. Občania si zvolia svoje orgány, ktoré ich budú zastupovať.

Za socializmu (sociálne spravodlivého systému) sme neboli „fyzické osoby“ podľa morského práva, ale občanmi, teda živými človekmi. Ako sme už písali, občiansky preukaz ČSSR mal tri funkcie:

 • dokazoval občianstvo,
 • dokladoval identifikáciu
 • a zabezpečoval nárok podielu na národnom majetku.

Zamestnanecká kartička SR, s.r.o. je iba kartičkou prístupu k službám skorumpovanej súkromnej firmy SR, za ktoré si účtujú poplatky. Veď aj povinne obsahuje informácie v jazyku majiteľa firmy, u ktorej je registrovaná a ktorej patríme – kým sme fyzické osoby bez práv človeka.

Status živého človeka si možno prinavrátiť v meditácii alebo znovunadobudnutím občianstva ČSSR. Existujú aj všakovaké iné formy prehlásení a vyhlásení, ale tie obsahujú neprehľadné množstvo podmienok, v ktorých sa možno poľahky stratiť. Ale nech to je ktorýkoľvek spôsob, je to „výstup“ z egregoru. A tu treba mať na pamäti, že je to rovnaké, ako u vyššie opísaného egregoru kresťanstva. Neznamená to, že automaticky vás bude ako živého človeka ponímať aj každý jeden člen policajného zboru či prokuratúry. Sú poznatky, že tento stav spravidla rozpoznávajú sudcovia, ale treba vyhrocovať každú situáciu?

Slovo policajt pochádza od slova „polis“, teda po grécky „mesto“. Slúži teda tomu, kto ho platí. U nás – ale aj v občianskej vojne USA – bola pôvodne milícia, čo sú ozbrojené zložky členov národa, nie platené súkromným zriaďovateľom.

Prišelec - 25.06.2020

Ak by sme mali charakterizovať súčasnú situáciu vo svete, povedali by sme to asi tak. Sily ovládajúce Zem – hoci iba „zbytkové“ ale o to nebezpečnejšie – sa snažia zopakovať totálny blackout, t.j. reset a reštart spred cca 180 rokov. Vtedy:

 • zlikvidovali našu Kultúru,
 • pozabíjali obrovské množstvo človekov,
 • vytvorili egregory a matrice,
 • ciránom vymazali u pozostalých dlhodobú pamäť
 • a „dodali“ nám „staré“ knihy v latinčine, nemčine, maďarčine a podobne.

Poznámky - JNet

Občianske preukazy od roku 1993 mali priezvisko písane všetko veľkými písmenami. Od roku 2008 sú v obehu typy občianskych preukazov, ktoré majú priezvisko len s prvým veľkým písmenom. Typy preukazov.
Podľa teórie formátu písmen, všetci boli pri vzniku Slovenskej republiky označení za otrokov. Čo sa ale stalo, že nás dobrovoľne prepustili z otroctva?
Túto teóriu by som považoval za platnú, keby existoval preukaz so všetko malými písmenami v mene aj priezvisku.

K vnútornej zmene moci Vatikánu mohlo dôjsť. Prsteň s lebkou, chápaný ako pastiersky prsteň, pápež jeden deň nemal, ale ďalšie dni už áno. Ak uvažujeme symboliku, aj roky predtým sa tak v danom období dialo, len to nebolo zaujímavé.
Na zamyslenie tiež stojí, či dokáže malá skupinka len tak zrušiť / prerušiť monštruózny moloch a podvod zavedený pred 200 rokmi?

Považoval som za dôležité spraviť tento súpis, ktorý rozširuje tému morského práva - práva otrokov mega podvodu.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.