image

Ruský prezident Vladimir Putin sa 21. septembra prihovoril občanom o naliehavých opatreniach na ochranu štátu a agresii Západu.
Hlasovanie o pripojení Luganskej ľudovej republiky k Rusku sa začne 23. septembra a potrvá päť dní.

Text vyhlásenia uvádzame v plnom znení.

Témou môjho prejavu je situácia na Donbase a priebeh špeciálnej vojenskej operácie na jeho oslobodenie od neonacistického režimu, ktorý sa v roku 2014 chopil moci na Ukrajine v dôsledku ozbrojeného prevratu.

Obraciam sa na vás dnes: na všetkých občanov našej krajiny, na ľudí rôznych generácií, vekových skupín a národností, na ľud našej veľkej vlasti, na všetkých, ktorých spája veľké historické Rusko, na vojakov a dôstojníkov, dobrovoľníkov, ktorí teraz bojujú v prvej línii, sú na vojenskom poste, našim bratom a sestrám — obyvateľom Doneckej a Luganskej ľudovej republiky, Chersonskej a Záporožskej oblasti a ďalších oblastí oslobodených od neonacistického režimu.

Pôjde o nevyhnutné, neodkladné kroky na ochranu suverenity, bezpečnosti a územnej celistvosti Ruska, o podporu túžby a vôle našich krajanov určovať si vlastnú budúcnosť a o agresívnu politiku časti západných elít, ktoré sa snažia zo všetkých síl, aby si udržali svoju dominanciu, a preto sa snažia blokovať a potláčať akékoľvek suverénne nezávislé centrá rozvoja, aby mohli naďalej hrubo vnucovať svoju vôľu iným krajinám a národom, zavádzať tam ich pseudohodnoty.

Cieľom tohto Západu je oslabiť, rozdeliť a nakoniec zničiť našu krajinu. Už priamo hovoria, že v roku 1991 dokázali rozdeliť Sovietsky zväz a teraz nastal čas pre samotné Rusko, ktoré by sa malo rozpadnúť na mnohé smrteľne nepriateľské regióny a oblasti.

A toto plánovali už dlhšie. Podporovali gangy medzinárodných teroristov na Kaukaze, podporovali útočnú infraštruktúru NATO blízko našich hraníc. Urobili z totálnej rusofóbie svoju zbraň, vrátane po desaťročia cielene živenej nenávisti k Rusku, predovšetkým na Ukrajine, ktorej pripravovali osud protiruskej opory a samotný ukrajinský ľud bol premenený na potravu pre delá a tlačený do vojny s našou krajinou, rozpútali ju – túto vojnu – ešte v roku 2014, použili ozbrojené sily proti civilnému obyvateľstvu, organizovali genocídu, blokádu, teror proti ľuďom, ktorí odmietli uznať moc, ktorá vznikla na Ukrajine v dôsledku prevratu.

A potom, ako súčasný kyjevský režim skutočne verejne odmietol mierové riešenie problému Donbasu a navyše predstavil svoje nároky na jadrové zbrane, bolo úplne jasné, že nový ďalší, ako sa už dvakrát stalo, rozsiahly útok na Donbas bol nevyhnutný. A potom by rovnako nevyhnutne došlo k útoku na ruský Krym – na Rusko.

V tomto smere bolo rozhodnutie o preventívnej vojenskej operácii absolútne nevyhnutné a jediné možné. Jeho hlavné ciele – oslobodenie celého územia Donbasu – zostali a zostávajú nezmenené.

Luganská ľudová republika je už takmer úplne od neonacistov očistená. Boje v Doneckej ľudovej republike pokračujú. Kyjevský okupačný režim tu za osem rokov vytvoril hlboko zakorenenú líniu dlhodobých opevnení. Frontálny útok by mal za následok veľké straty, preto naše jednotky, ako aj vojenské jednotky republík Donbasu konajú systematicky, kompetentne, využívajú techniku, chránia personál a krok za krokom oslobodzujú donecké územie, čistia mestá a obce od neonacistov, poskytujú pomoc ľuďom, ktorých kyjevský režim zmenil na rukojemníkov, na ľudské štíty.

Ako je známe, na špeciálnej vojenskej operácii sa zúčastňujú profesionálni vojaci, ktorí slúžia na základe zmluvy. Plece pri pleci s nimi bojujú aj dobrovoľnícke formácie: ľudia rôznych národností, profesií, veku sú skutoční patrioti. Na výzvu svojho srdca prišli na obranu Ruska a Donbasu.

V tejto súvislosti som už v plnom rozsahu a v čo najkratšom čase dám pokyn vláde a ministerstvu obrany na určenie právneho postavenia dobrovoľníkov, ako aj bojovníkov jednotiek Doneckej a Luganskej ľudovej republiky. Mala by byť rovnaká ako u regulárnych vojakov ruskej armády, vrátane materiálnej, lekárskej podpory a sociálnych záruk. Osobitná pozornosť by sa mala venovať organizovaniu zásobovania dobrovoľníckych formácií a oddielov ľudových milícií Donbasu vybavením a technikou.

V rámci riešenia hlavných úloh ochrany Donbasu naši vojaci na základe plánov a rozhodnutí Ministerstva obrany a Generálneho štábu o všeobecnej stratégii postupu oslobodili od neonacistov aj významné územia Chersonskej a Záporožskej oblasti a množstvo ďalších regiónov. V dôsledku toho sa vytvorila predĺžená línia bojového kontaktu, ktorá má viac ako tisíc kilometrov.

Čo chcem dnes prvýkrát verejne povedať. Už po začatí špeciálnej vojenskej operácie, vrátane rokovaní v Istanbule, predstavitelia Kyjeva reagovali na naše návrhy veľmi pozitívne, pričom tieto návrhy sa týkali predovšetkým zaistenia bezpečnosti Ruska a našich záujmov. Je však zrejmé, že mierové riešenie Západu nevyhovovalo, a preto po dosiahnutí určitých kompromisov dostal Kyjev vlastne priamy príkaz narušiť všetky dohody.

Ukrajina začala byť ešte viac napumpovaná zbraňami. Kyjevský režim spustil nové gangy zahraničných žoldnierov a nacistov, vojenské jednotky vycvičené podľa štandardov NATO a de facto pod velením západných poradcov.

Zároveň sa tým najtvrdším spôsobom posilnil režim represií na Ukrajine voči vlastným občanom, ktorý bol nastolený bezprostredne po ozbrojenom prevrate v roku 2014. Politika zastrašovania, teroru a násilia nadobúda čoraz masovejšie, hroznejšie, barbarské formy.

Chcem zdôrazniť, že vieme, že väčšina ľudí žijúcich na územiach oslobodených od neonacistov, a to sú predovšetkým historické krajiny Novorossije, nechce byť pod jarmom neonacistického režimu. V Záporoží, v Chersonskej oblasti, v Lugansku a Donecku videli a vidia zverstvá, ktoré páchajú neonacisti v okupovaných oblastiach Charkovskej oblasti. Dediči banderovcov a nacistických agresorov zabíjajú ľudí, mučia ich, hádžu do väzenia, vyrovnávajú si účty, vŕšia sa, mučia civilistov.

V Doneckej a Luganskej ľudovej republike, Záporožskej a Chersonskej oblasti žilo pred vypuknutím bojových akcií viac ako sedem a pol milióna ľudí. Mnohí z nich boli nútení stať sa utečencami, opustiť svoje domovy. A tí, ktorí zostali – asi päť miliónov ľudí – sú dnes vystavení neustálej delostreleckej a raketovej paľbe neonacistických militantov. Zasahujú nemocnice a školy, organizujú teroristické útoky proti civilistom.

Nemôžeme, nemáme žiadne morálne právo vydať nám blízkych ľudí na roztrhanie katmi, nemôžeme neodpovedať na ich úprimnú túžbu určiť si svoj osud. Parlamenty ľudových republík Donbasu, ako aj vojensko-civilné správy Chersonskej a Záporožskej oblasti sa rozhodli usporiadať referendá o budúcnosti týchto území a obrátili sa na nás, Rusko, so žiadosťou o podporu takéhoto kroku.

Dovoľte mi zdôrazniť, že urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili bezpečné podmienky na konanie referend, aby ľudia mohli prejaviť svoju vôľu. A podporíme rozhodnutie o ich budúcnosti, ktoré urobí väčšina obyvateľov Doneckej a Luganskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti.

Drahí priatelia!

Dnes naše ozbrojené sily, ako som už povedal, operujú na frontovej línii, ktorá presahuje tisíc kilometrov, konfrontovaní sú nielen s neonacistickými formáciami, ale vlastne celou vojenskou mašinériou kolektívneho Západu.

V tejto situácii považujem za potrebné urobiť nasledovné rozhodnutie — je plne adekvátne hrozbám, ktorým čelíme — a to: chrániť našu vlasť, jej suverenitu a územnú celistvosť, zabezpečiť bezpečnosť nášho ľudu a ľudu na oslobodených územiach, považujem za potrebné podporiť návrh ministerstva obrany a generálneho štábu na vykonanie čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii.

Opakujem, hovoríme konkrétne o čiastočnej mobilizácii, to znamená, že brannej povinnosti budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe, a predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské špecializácie a relevantné skúsenosti.

Tí, ktorí sú povolaní do vojenskej služby, absolvujú pred odoslaním k jednotkám dodatočný vojenský výcvik, pričom sa zohľadnia skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie.

Vyhláška o čiastočnej mobilizácii je podpísaná.

V súlade so zákonom o tom budú dnes oficiálne listami informované komory Federálneho zhromaždenia — Rada federácie a Štátna duma.

Mobilizačné aktivity sa začnú 21. septembra. Nariaďujem vedúcim regiónov, aby poskytli všetku potrebnú pomoc pri práci vojenských komisariátov.

Chcel by som zdôrazniť, že ruskí občania povolaní do vojenskej služby mobilizáciou dostanú postavenie, platby a všetky sociálne záruky vojenského personálu slúžiaceho na základe zmluvy.

Doplním, že vyhláška o čiastočnej mobilizácii počíta aj s ďalšími opatreniami na splnenie obranného poriadku štátu. Vedúci podnikov obranného priemyslu sú priamo zodpovední za riešenie úloh zvyšovania výroby zbraní a vojenského materiálu a nasadzovania dodatočných výrobných kapacít. Na druhej strane, všetky otázky materiálnej, zdrojovej a finančnej podpory pre obranné podniky musí vláda okamžite vyriešiť.

Drahí priatelia!

Západ vo svojej agresívnej protiruskej politike prekročil všetky hranice. Neustále počúvame vyhrážky voči našej krajine, našim ľuďom. Niektorí nezodpovední politici na Západe hovoria nielen o plánoch zorganizovať dodávky ďalekonosných útočných zbraní na Ukrajinu – systémov, ktoré umožnia údery proti Krymu a iným regiónom Ruska.

Takéto teroristické útoky, a to aj s použitím západných zbraní, sa už uskutočňujú na pohraničné sídla v Belgorodskej a Kurskej oblasti. V reálnom čase, pomocou moderných systémov, lietadiel, lodí, satelitov a strategických dronov NATO vykonáva prieskum v celom južnom Rusku.

Vo Washingtone, Londýne, Bruseli priamo tlačia na Kyjev, aby presunul vojenské operácie na naše územie. Už sa neskrývajú a hovoria, že Rusko by malo byť porazené všetkými prostriedkami na bojisku, po ktorom by nasledovalo zbavenie politickej, ekonomickej, kultúrnej, vo všeobecnosti akejkoľvek suverenity, s úplným drancovaním našej krajiny.

Rozbehlo sa aj jadrové vydieranie. Hovoríme nielen o západom podporovanom ostreľovaní Jadrovej elektrárne Záporožie, ktoré hrozí jadrovou katastrofou, ale aj vyjadrenia niektorých vysokých predstaviteľov popredných štátov NATO o možnosti a prípustnosti tzv. použitia zbraní hromadného ničenia proti Rusku – jadrových zbraní.

Tým, ktorí si dovolia takéto vyhlásenia o Rusku, by som rád pripomenul, že aj naša krajina má rôzne prostriedky ničenia a pre niektoré zložky modernejšie ako krajiny NATO. A ak bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny, určite využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na ochranu Ruska a našich ľudí. Nie je to bluf.

Občania Ruska si môžu byť istí, že územná celistvosť našej vlasti, naša nezávislosť a sloboda bude zabezpečená – to ešte raz zdôrazňujem – všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. A tí, ktorí sa nás snažia vydierať jadrovými zbraňami, by mali vedieť, že veterná ružica sa môže otočiť aj ich smerom.

Je v našej historickej tradícii, v osude našich ľudí, zastaviť tých, ktorí sa usilujú o svetovládu, ktorí hrozia rozkúskovaním a zotročením našej otčiny, našej vlasti. Urobíme to aj teraz – tak to bude.

Verím vo vašu podporu.

Čiastočná mobilizácia je adekvátne opatrenie

Toto opatrenie umožní ruskej armáde okrem iného kontrolovať celú dĺžku frontovej línie na Ukrajine. Pritom vyhlásenie čiastočnej mobilizácie by podľa všetkého nemalo vyvolať v Rusku žiadnu paniku.

Podľa sociálnych sietí a médií panikária najmä ľudia v Izraeli, Nemecku a amerických mestách. Rozprávajú príbehy, že teraz „všetkých Rusov mladších ako 65 rokov nepustia z krajiny“ a iné nezmysly. Podľa mňa je to úplne adekvátne opatrenie na posilnenie ruskej armády. Ak hovoríme o včasnosti, potom, ako sa hovorí, „lepšie neskoro ako nikdy“. Naša armáda potrebuje ďalšie sily, hoci len kvôli tomu, aby jednoducho kontrolovala frontovú líniu takej obrovskej dĺžky.

Je veľmi správne, že mobilizácia v Rusku bola vyhlásená len čiastočná a nie všeobecná. Samozrejme, na obranu vlasti nie je treba nahnať „pod delá“ všetkých chorých, chromých a morálne neadekvátnych jedincov – tak, ako sa to teraz robí na Ukrajine. Takíto ľudia na fronte nie sú potrební, nielenže armáde nepomôžu, ale spôsobia ďalšie problémy.

 

Ruská armáda teraz potrebuje motivovaných, ráznych a dobre vycvičených bojovníkov. A čiastočná mobilizácia môže dať armáde desaťtisíce práve takýchto ľudí. Pretože v Rusku je veľa vlastencov, ktorí predtým slúžili v armáde a svoje bojové schopnosti nestratili. To znamená, že pre mnohých z nich bude veľmi ľahké obnoviť svoje bojové návyky v rámci určitej špecializácii počas krátkodobého bojového výcviku.

Čiastočná mobilizácia je mimoriadne potrebné a opodstatnené opatrenie, ktoré môže povzbudiť podporu všetkých rozumných Rusov. Samozrejme, spôsobí aj určité napätie v spoločnosti, keďže sa musíme všetci zmobilizovať a sústrediť – tak na osobnej, ako aj na štátnej úrovni.

 

Všetky mobilizačné opatrenia musia byť podporené akciami nielen na fronte, ale aj v tyle. Som veľmi rád, že Vladimír Putin neustále venuje pozornosť práci vojensko-priemyselného komplexu. Je to veľmi dobré znamenie, pretože si myslím, že aj náš priemysel by mal prejsť na vojnové podmienky. Ako sa hovorí, „polovičato“ sa nebojuje.

Tieto opatrenia by mali ísť ruka v ruke so zintenzívnením útokov ruských ozbrojených síl na objekty vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny, logistické uzly a kľúčové komunikácie nepriateľa. Sú to mosty, železničné uzly, energetické zariadenia a, samozrejme, práve „rozhodovacie centrá“. Treba ich likvidovať jasne a systematicky, aby odradili nepriateľa od prípravy niečoho, čo by sa mohlo podobať útoku na ruské územie.

Jurij Kotenok, Analytická služba Donbasu

Čiastočná mobilizácia bola odpoveďou na zasahovanie zo strany NATO

Čiastočná mobilizácia v Rusku musela byť vyhlásená, pretože na Ukrajine bojujú proti ruským vojakom nielen vojská kyjevského režimu, ale aj ozbrojené sily krajín NATO.

Napísal to 22. septembra vo svojom Telegram-kanáli predseda Štátnej dumy Ruskej federácie Vjačeslav Volodin.

Poznamenal, že deň po dekréte prezidenta Vladimira Putina o čiastočnej mobilizácii sú v spoločnosti otázky, na ktoré je potrebné odpovedať.

„Proti našim vojakom a dôstojníkom dnes nebojujú len ozbrojené nacistické formácie, ale aj sily NATO: na Ukrajine sú inštruktori a žoldnieri NATO, vybavenie NATO, zbrane, munícia,“ píše Volodin.

Uviedol, že v súčasnosti je frontová línia na Ukrajine dlhá viac ako 1000 kilometrov. A pripomenul, že počas Veľkej vlasteneckej vojny fungovali štyri fronty na oslobodenie ukrajinských území od nacistov.

„Je zrejmé, že je potrebné zvýšiť veľkosť našich ozbrojených síl,“ zdôraznil Volodin.

Zopakoval tiež už známu tézu ministerstva obrany, že čiastočná mobilizácia sa dotkne tých, ktorí slúžili, majú bojové skúsenosti a žiadanú vojenskú odbornosť.

„Bude povolaných 300.000 záložných vojakov. Neovplyvní to 99 % mobilizačných zdrojov: tých, ktorí neslúžili, nemajú vojenské skúsenosti, študujú na univerzitách atď.“ dodal predseda Štátnej dumy.

Referendá o pripojení k Rusku sa budú konať od 23. do 27. septembra

Oznámil to 20. septembra na svojom Telegram-kanáli predseda Ľudovej rady LĽR Denis Mirošničenko.

„Referendum o vstupe Luganskej ľudovej republiky do Ruskej federácie ako zakladajúceho celku Ruskej federácie sa bude konať v dňoch 23. až 27. septembra,“ uviedol.

K dnešnému dňu sa objavila informácia, že v tie isté dni sa bude konať referendum o pripojení k Rusku aj v Doneckej ľudovej republike a Chersonskej oblasti.

Príslušný zákon podľa agentúry DAN prijali 20. septembra poslanci Ľudovej rady DĽR. Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí sa zúčastnil šéf DĽR Denis Pušilin.

„Donbas sa vracia domov. Myslím si, že návrh zákona je zrelý. Prosím poslancov o podporu. Termíny referenda sú od 23. do 27. septembra,” vyzval líder republiky.

Očakáva sa, že oficiálne výsledky oboch referend budú oznámené 28. alebo 29. septembra, potom môžu DĽR a LĽR zaslať formálnu žiadosť o pripojenie k Rusku.

Už 30. septembra alebo 1. októbra teda môže byť tejto žiadosti oficiálne vyhovené a príslušné dokumenty budú podpísané v Kremli za účasti prezidenta Ruska a hláv republík Donbasu.

Hlasovanie v referende v DĽR bude podľa našich zdrojov prebiehať osobne aj v neprítomnosti. To je diktované túžbou zabezpečiť maximálnu bezpečnosť, podliehajúcu vôli občanov, ktorí sú neustále ohrozovaní ukrajinským terorizmom.

Expert zhodnotil dôsledky referend na oslobodených územiach

Vojenský analytik Alexej Leonkov nazval referendá na území Donbasu a v ďalších oslobodených regiónoch „historickým obratom“, ktorý anuluje „špinavé“ snahy Západu o rozvrat Ruska.

Pohľad odborníka uverejňuje publikácia „Ekonomika sevodňa“.

Poznamenal, že ľudové hlasovanie o otázke pripojenia území k Rusku sa stane stelesnením hlavnej vojenskej nočnej mory západných elít. Čo sa týka samotných denacifikovaných regiónov, akt ľudovej vôle bude mať kľúčový vplyv na ich ekonomiku a zložitú sociálnu situáciu, keďže regióny sa úplne dostanú pod jurisdikciu ruskej legislatívy. To však nie je hlavné: Leonkov považuje za kľúčový výsledok referend zásadné zmeny v bezpečnostnej otázke. Americké rakety pravidelne lietajú smerom k oslobodeným územiam na príkaz kurátorov prozápadného Kyjeva, a preto pripojenie regiónov k Rusku môže do značnej miery situáciu zvrátiť.

„Na tieto územia sa rozšíri celý náš bezpečnostný systém. Budú tam pôsobiť osnovy našej politiky v používaní jadrových zbraní. Teda akákoľvek agresia voči týmto územiam, ak sa Západ zrazu o niečo pokúsi, nie nadarmo spomínajú akési taktické jadrové zbrane. Znamená to, že majú niečo na srdci. Tieto rozhovory ukončíme raz a navždy. Nepôjde o územia DĽR a LĽR – pôjde o územie Ruska, ktoré bude zahŕňať DĽR a LĽR. Toto radikálne mení status,“ povedal Leonkov.

 

Celý ten čas Západ považoval Ukrajinu za istý prostriedok na podkopanie ruskej štátnosti. Zručne využívajúci „ukropatriotov“ na dosiahnutie svojich vlastných výhod sa „bábkari“ pokúsili zasiahnuť ďaleko silnejší štát, pričom formálne zostali v závetrí. Takýto „historický obrat“, akým je referendum, tieto cynické snahy „anuluje“ a pre vojenskú alianciu sa zmení na najhoršiu vojenskú nočnú moru: odteraz budú hovoriť o perspektíve priamej vojenskej konfrontácie s Ruskou federáciou.

„Teraz musia prebudovať všetko, čo robili. To, čoho sa najviac obávajú – priamej konfrontácie s Ruskom – sa teraz napĺňa. Ak budú naďalej veliť ostreľovaniu DĽR a LĽR, tak v skutočnosti budú veliť ostreľovaniu ruských území. Už budú v Rusku. Končíme s plánmi, ktoré mali v zárodku. Budú musieť prísť s niečím novým,“ povedal Leonkov v programe „Boľšaja igra“.

Ako už odborník povedal, Moskva „anuluje“ neúspešný západný kurz rozdelenia krajín na rozdrobené štáty: analytik považuje referendá za globálny krok k zjednoteniu pôvodne ruských krajín, ktoré Ruská federácia postupne vracia.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.