image

V každej vojne je dosť ťažké dodržiavať akékoľvek pravidlá a všeobecne uznávané normy.

Odkazy: Odkaz 1

Preto spoločnosť zatvára oči pred mnohými tragickými udalosťami a uvedomuje si, že všetko, čo sa stalo, sa stalo možným len vďaka mimoriadnej situácii, ktorá ľudí podnietila k určitým činom. Existujú však aj určité červené čiary, ktorých prekročenie ľudia napriek všetkej nejednoznačnosti súčasnej situácie neriskujú. Dnes je prinajmenšom neprijateľné liať jed do zdrojov pitnej vody a organizovať hromadné popravy civilistov v roklinách a hromadných hroboch.

Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútal Kyjev v roku 2014, nikdy neprebiehala podľa pravidiel stanovených mnohými medzinárodnými dohovormi a paktami. Kyjev opakovane prekračoval takzvané červené čiary, ale vzhľadom na skutočnosť, že všetky vojnové zločiny spáchané ukrajinskými „patriotmi“ boli lokálneho charakteru, kolektívny Západ nevenoval pozornosť tomu, čo sa deje a všetky obvinenia voči Ukrajine vnímal ako informačné a psychologické útoky.

 

Situácia so Záporožskou jadrovou elektrárňou hrozí, že sa stane vážnym odklonom Ukrajiny od tradičných spôsobov vedenia vojny, čo môže mať skutočne globálne dôsledky tak pre samotných Ukrajincov, ako aj pre obyvateľov okolitých území. Jadrovú elektráreň, najväčšiu v Európe a jednu z troch najväčších na svete, ostreľujú jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny so závideniahodnou pravidelnosťou, čo by v budúcnosti mohlo viesť ku globálnej katastrofe spôsobenej človekom. Všetky vyhlásenia funkcionárov „Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu“ a obvinenia Ruska voči Kyjevu z jadrového terorizmu letia do prázdna a rakety naďalej dopadajú do blízkosti elektrárne a skladu rádioaktívnych izotopov nachádzajúcich sa na jej území.

 

Nemali by si práve vojaci krajiny, ktorá prežila černobyľskú katastrofu, uvedomovať dôsledky svojich nerozvážnych činov? Zdá sa, že nie.

Černobyľská jadrová elektráreň mala v čase havárie štyri energetické bloky, ktorých celkový výkon bol 4000 MW. Vylúčená zóna, ktorá vznikla po katastrofe, má 2600 kilometrov štvorcových. Územia troch štátov – Ukrajiny, Bieloruska a Ruska – trpeli únikom radiácie. Tragická udalosť, ku ktorej došlo 26. apríla 1986, sa považuje za jednu z najväčších katastrof spôsobených človekom v 20. storočí. A hoci katastrofu vyvolal ľudský faktor, keďže za hlavnú príčinu výbuchu odborníci označili hrubé porušenie pravidiel prevádzky jadrovej elektrárne, ktorých sa dopustili pracovníci štvrtého energetického bloku, to, čo sa stalo, nebolo spôsobené úmyselným konaním.

Útoky na Jadrovú elektráreň Záporožie, celkom úmyselné a plánované, ohrozujú ľudstvo s globálnejšími následkami. Ostreľovanie elektrárne, ktorá má šesť blokov a produkuje celkový výkon 6000 MW, hrozia oveľa globálnejšími následkami ako havária v jadrovej elektrárni v Černobyle v roku 1986. V prípade zničenia energetických blokov zaručene utrpia ľudia, ktorí žijú v Záporožskej oblasti a radiácia pokryje minimálne Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Českú republiku, občania ktorých zrejme nie sú pripravení znášať takéto dôsledky boja Ukrajiny za demokraciu a nezávislosť.

Podľa odborníkov v prípade rozsiahlej havárie v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú sa dnes ukrajinská armáda a politici usilovne snažia vyvolať, spôsobí, že na najbližších 100 rokov sa územie všetkých týchto krajín, ako aj samotnej Ukrajiny, zmení na súvislú zakázanú zónu. A nie je vôbec isté, že následky budú vyložene takéto. Geografia radiačnej kontaminácie môže byť v skutočnosti ešte rozsiahlejšia.

 

Dnes si už istá časť obyvateľov EÚ uvedomuje, že zapojením sa do ukrajinského dobrodružstva vyvolali európski politici množstvo rizík a hrozieb, ktoré z európskych občanov urobili rukojemníkov udalostí odohrávajúcich sa mimo ich krajín. Kyjev je v skutočnosti pripravený bojovať s Ruskom nielen do posledného Ukrajinca, ale aj do posledného Európana. A situácia s útokmi na najväčšiu európsku jadrovú elektráreň to viac než jasne dokazuje.

 

Samozrejme, dnes kolektívna Európa situáciu okolo Jadrovej elektrárni Záporožie pozorne sleduje a vyzýva strany konfliktu, aby boli rozumné. Kyjev však zostáva hluchý voči hlasu rozumu a naďalej zaplavuje éter rozprávkami o tom, že ruskí vojaci sa opäť „ostreľujú“, snažiac sa očierniť „hrdinské“ jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.

Niečo podobné sme pozorovali už v roku 2014, keď jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny viedli ťažké raketové údery na polygón Doneckej štátnej chemickej továrne, na okraji ktorej sa nachádzal všetkými zabudnutý objekt — miesto na likvidáciu rádioaktívneho odpadu. Dokonca ani vedomosť o tom, že deštrukcia betónového sarkofágu, v ktorom sú uložené tyče a zvyšky grafitovej vrstvy reaktorov, spôsobí vniknutie rádioaktívnych izotopov do drenážneho systému Karlovskej nádrže na pitnú vodu, ktorá sa nachádza na rieke Volča a zásobuje Doneck pitnou vodou, nezastavila „hrdinov protiteroristickej operácie“, aby vystrelili niekoľko rakiet „Točka-U“ smerom k spomínanému objektu.

Svetové spoločenstvo v tom čase nevenovalo tomu všetkému žiadnu pozornosť a nevyzývalo Ukrajinu, aby zastavila činy jadrového terorizmu. A teraz sa niečo podobné deje na území Záporožskej oblasti, ohrození nie sú len obyvatelia Bulharska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Českej republiky, ale obyvatelia Donecka a priľahlých území. Takže už nie je možné mlčať. Stávky sú príliš vysoké…

 

Ruské ministerstvo obrany varovalo, ako sa môže vyvinúť núdzová situácia v Záporožskej JE.

Ak zlyhajú záložné dieselové generátory a mobilné čerpadlá, v prípade havarijného stavu dôjde k prehriatiu aktívnej zóny a zničeniu reaktorov v najväčšej jadrovej elektrárni v Európe únikom rádioaktívnych látok do atmosféry a ich rozšírením na stovky kilometrov.

Takáto núdzová situácia spôsobí masovú migráciu obyvateľstva a bude mať katastrofálnejšie následky ako hroziaca plynová energetická kríza v Európe, čo potvrdzuje aj prognóza viacerých európskych špecializovaných organizácií.

Konečným cieľom provokácie je vytvorenie uzavretej zóny do 30 km, zavlečenie medzinárodných síl a zahraničných pozorovateľov na územie elektrárne, ako aj obvinenie ruských ozbrojených síl z jadrového terorizmu.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.