image

„Operacija Oluja“ (Operácia Búrka)* nebola len chorvátska, ale aj americká zločinná operácia proti Srbom, na ktorej sa osobne zúčastnil americký veľvyslanec v Srbsku Christopher Hill.
Potvrdzujú to doteraz nezverejnené dokumenty z Haagu.

Odkazy: Odkaz 1

Ak Američania v 90. rokoch verejne presadzovali mierové riešenia a rokovania, tak za zatvorenými dverami to boli vojnoví štváči, ktorí okrem zásobovania Chorvátov zbraňami vykonávali vojenský výcvik a priamo koordinovali vojenské operácie chorvátskej armády proti srbskému civilnému obyvateľstvu. .

To isté sme zažili počas vojny v Kosove a Metochiji v roku 1999, a to isté vidíme v prípade Ruska, kde tí istí Američania, ktorí obhajujú mier, masovo vyzbrojujú Ukrajinu a dokonca zdôrazňujú, že vyzbrojovanie Ukrajiny povedie k mieru.

Taká istá situácia sa dnes opakuje v Kosove a Metochiji, práve s americkým veľvyslancom Christopherom Hillom, ktorý do značnej miery prevzal riadenie zahraničnej aj domácej politiky Srbska, kde sa tiež zasadzuje za mier s albánskymi separatistami, kým americká armáda v regiónoch provincie Južné Srbsko cvičí albánskych separatistov, buduje vojenské základne a dováža zbrane.

Okrem početných svedectiev prezentovaných v posledných rokoch, ktoré hovoria o priamej účasti Spojených štátov na strane moslimov a Chorvátov vo vojnách v 90. rokoch, predkladáme verejnosti dôverný dokument, ktorý bol použitý ako dôkaz pred haagskym tribunálom. Je to oficiálny prepis, ktorý vznikol po stretnutí pracovníkov chorvátskeho veľvyslanectva s americkými vyslancami, na ktorom dostali Chorváti zelenú na vykonanie zločinnej operácie „Búrka“ (Oluja).

Konkrétne 31. júla 1995, len štyri dni pred trestnou operáciou „Búrka“, sa uskutočnilo tajné stretnutie chorvátskeho veľvyslanca v Spojených štátoch Miomira Zužula, Petara Šarčevića a Sinišu Petrovića s vtedajším štátnym tajomníkom Richardom Holbrookom. , veľvyslancom Robertom Fraserom a súčasným veľvyslancom v Srbsku Christopherom Hillom.

 

Na spomínanom stretnutí americká strana konštatovala, že Američanov veľmi tešia úspechy chorvátskej armády, ako aj špeciálna operácia namierená proti civilnému obyvateľstvu, predovšetkým etnické čistky Srbov v oblasti Západnej Slavónie, t. j. „Operácia Búrka“, počas ktorej Chorváti vyhnali z domovov viac ako 18.000 Srbov a počas ktorej zahynulo a zmizlo 283 ľudí, z toho 57 žien a deväť detí.

Američania na stretnutí dodávajú, že ich rady na posilnenie spojenectva medzi chorvátskou a moslimskou armádou priniesli ovocie počas bojov v oblasti Bihać:

„Americkí predstavitelia niekoľkokrát zablahoželali chorvátskym silám k ich najnovším vojenským úspechom a priamo vyjadrili spokojnosť s takýmto vývojom. To na jednej strane odstraňuje vojenské nebezpečenstvo pre Bihać a zároveň s uspokojením sledujú situáciu v kontexte posilňovania federácie BaH, ktorú považujú za „svoje dieťa“,“ uvádza sa v spomínanej správe.

 

V správe sa ďalej uvádza, že americká strana dala súhlas k vojenským operáciám v okolí Bihaća nielen vo forme morálnej podpory a na záver sa uvádza, že americká strana je s vývojom situácie spokojná, s podrobnou správou Chorvátov, ako aj s tým, že Chorváti sa nechystajú so Srbmi rokovať, ale riešiť problém Srbov v Krajine Srbskej vojenskými prostriedkami.

* „Operácia Búrka“ bola spoločná vojenská operácia chorvátskej armády a 5. zboru armády Bosny a Hercegoviny, uskutočnená v auguste 1995 proti Krajine srbskej. Výsledkom tejto operácie bolo víťazstvo Chorvátska a likvidácia republík Krajina srbská a Západná Bosna.

Vesna Vejzović, novinárka a politologička, Srbsko

Komentáre 1

  • aamater
    aamater 2023-02-09 00:29:38

    Ďalšie svinstvo ktoré vyplávalo na povrch. Koľko sa ešte asi tak dozvieme? A hlavne kedy BR OSN začne konať? Alebo aj tá potrebuje totálnu zmenu?