Prehľad investičných možností


Vypracované ku dňu 09.03.2021

Ak je vstup kladný, kupuje sa produkt / vlastnícke práva / služba.
Ak je vstup záporný, kupuje sa investícia, ktorá sa v priebehu času zhodnotí / vyplatí.
VP = vlastnícke práva (podiel na budúcom zisku)

ETH = 500€, TRX = 0,0023€

Pasívne investovanie - príklady

Investícia Vstup 300€ 3 mesiace 1 rok 2 roky  3 roky
Crowd1 + Black 500 VP 1€ + 5 VP 4€ + 20 VP 8€ + 40 VP 15€ + 60 VP
Dexfin + 4.400 DXF token   + 8-11% + 16-22% + 24-33%
Easy Booster - 0,6 ETH + 0,4 ETH + 1,6 (+ 2) ETH + 8 (+ 10) ETH + 32 (+ 50) ETH
Eclipcity Global - 13.000 TRX + 17.500 TRX + 52.000 (+ 65.000) TRX + 260.000 (+325.000) TRX + 1,3 mil (+ 1,6 mil) TRX
GMMT zlato - 5g (999,9er)   + 5g + 150€ + 5g + 300€ + 5g + 450€
GMMT zlato - 10g (999,9er)   + 150€ + 300€ + 10g + 450 €
Onward Capital + 300€ + 450€ ? ? ?
  Vstup 1000€        
Jubilee Ace - 1000€ + 15-21% + 60-84% + 120-168% + 180-252%

Stĺpec časového obdobia vyjadruje výnos od začiatku investovania.

Aktívny marketing - príklady

Investícia Vstup 300€ 1 reg 10 reg 100 reg
Activstar - 60€ / mesiac   + 200€ + 950 € / mesiac + 150€ / mesiac
Crowd1 + Black 500 VP + 100% VP + 590€ + 8€ + 1.000% VP + 5.900€ + 300€ + 2.000% VP
Easy Booster - 0,6 ETH + 0,06 + 0,0005 / deň ETH + 0,6 + 0,005 / deň ETH + 2,5 + 0,02 / deň ETH
Eclipcity Global - 13.000 TRX + 1.300 TRX + 39 TRX / deň + 13.000 TRX + 390 TRX / deň + 60.000 TRX + 1.500 TRX / deň
Enfireex   + 40€ + 400€ + 400€ + 600€ + 160€
GGMT zlato - 10g (999,9er) + 10% + 100% + 200%
  Vstup 1000€      
Jubilee Ace - 1000€ + 60€ + 600€ + 3000€

Registrácie v štruktúre s rovnakou vstupnou investíciou

  • uvažujeme zväčšujúcu sa štruktúru,
  • prvých 10 registrácií uvažujeme len priame registrácie (pre zjednodušenie),
  • ďalšie registrácie uvažujeme už len v štruktúre a výpočet výnosov je len orientačný.

Stĺpce s počtom registrácií sa nespočítavajú, vyjadrujú celkovú hodnotu.

0