Škola obchodovania s Trading11 2-3

image

Tento kurz je venovaný úplným začiatočníkom. Ukážeme vám ako a kde nakúpiť kryptomeny, ako začať obchodovať.
V tomto kurze sa taktiež pozrieme na rôzne typy analýz a grafov s ktorými sa pri obchodovaní určíte stretnete.
Chcete sa naučiť pochopiť základy technickej analýzy a na jej základe začať obchodovať?
V tomto kurze sa budeme venovať najrôznejším obchodným stratégiám, indikátorom a chybám, ktorým sa nikto na začiatku nevyhne.

Sviečkový graf – ako sa na ňom vyznať?

Už v 17. storočí japonskí obchodníci premýšľali, ako zdokonaliť a zároveň zjednodušiť obchodovanie s ryžou. Časom vyvinuli svoju vlastnú, tajnú metódu technickej analýzy. Bola iná, ako tá, ktorú okolo roku 1900 začal zavádzať Charles Dow, no v mnohých veciach si boli veľmi podobné. Avšak táto tajná japonská technika bola až do roku 1991 západnému svetu neznáma. Predstavil ju až Stave Nison v svojej knihe Japanese Candlestick Charting Techniques. V západnom svete sa stala bestsellerom a spôsobila revolúciu v obchodovaní. Do študovania tejto techniky a vytvárania nových softvérov pre obchodovanie sa vrhlo obrovské množstvo ľudí túžiacich po ziskoch. A tak sa vyvinul sviečkový graf až do podoby, v akej ho poznáme dnes.

Čo je sviečkový graf

Sviečkový graf je v jednoduchosti graf zložený zo sviečok. Ak chcete takýto graf vytvoriť, potrebujete základne údaje ku každej časovej perióde (sviečke), ktorú chcete zobraziť. Tými sú: otváracia cena (OPEN), najvyššia cena (HIGH), najnižšia cena (LOW) a uzatváracia cena (CLOSE). Vyplnená alebo dutá časť vzniknutej sviečky sa nazýva telo (THE BODY alebo THE REAL BODY). Tenké čiary nad a pod telom, nám reprezentujú horný a spodný rozsah ceny za periódu. Nazývajú sa tiene (SHADOWS) alebo knôty (WICKS). Najvyššia cena za periódu je reprezentovaná vrcholom horného knôtu a najnižšia zase koncom spodného knôtu. Pre lepšie pochopenie si to ukážeme na obrázku:

Pod časovou periódou si môžeme predstaviť akýkoľvek časový rámec. Či už je to mesiac, týždeň, deň, niekoľko hodín alebo minút. Záleží iba na nás, aký graf si vyberieme a na akom chceme obchodovať.

Farba alebo výplň tela sviečky záleží od rozdielu otváracej a uzatváracej ceny. Ak bola otváracia cena (OPEN) nižšie, ako uzatváracia (CLOSE), telo bude duté alebo v našom prípade zelené. Ak bola otváracia cena vyššie, ako uzatváracia, telo sviečky bude vyplnené alebo červené.

 

Jednosviečkové formácie:

D​​vojsviečkové formácie:

Trojsviečkové formácie:

Viacsviečkové formácie:

Support a rezistencia

Support a rezistencia sú bezpochyby najpoužívanejšími atribútami Technickej analýzy. Už mnohokrát ste počuli o neustálom boji medzi bulls a bears alebo o nekonečnom spore medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Väčšina z týchto sporov o prebratie nadvlády nad trhom sa odohráva práve na hraniciach supportu či rezistencie.

Trh sa primárne pohybuje troma smermi a to hore, dole a do strany. Miesta, kde dochádza ku korekcii, či odrazu ceny a následnému otočeniu trendu, sú práve supporty a rezistencie. Tieto indikátory technickej analýzy nám pomáhajú načrtnúť určitý rámec, v ktorom sa cena pohybuje a dávajú nám tak možnosť porozumieť správaniu trhu. Pri obchodovaní zároveň pomáhajú určiť miesta vstupov či výstupov z trhu a taktiež umiestenia príkazu stop-loss. Najdôležitejšou ich vlastnosťou je, že vďaka nim vieme predpovedať budúce smerovanie trhu.

support_rezistencia

Support

  • Support je cenová úroveň alebo rozsah, kde dochádza k spomaleniu klesania ceny, prípadne k jej odrazu a opätovnému rastu.
  • Je to z toho dôvodu, že čím je dané aktívum lacnejšie, tým viac stúpa dopyt po ňom a to znemožňuje ďalší pokles ceny.

Rezistencia

  • Rezistencia je presný opakom supportu.
  • Ide o cenovú úroveň na ktorej dochádza k spomaleniu nárastu ceny, prípadne k jej odrazu.
  • Je to z dôvodu nahromadenia predajných objednávok na tejto úrovni, čo znemožňuje ďalší rast ceny.

Prečo to funguje?

Je to z jednoduchého dôvodu. Úrovne supportu a rezistencie sú psychologické hranice, na ktorých je veľa obchodníkov ochotných obchodovať a práve preto na tieto úrovne umiestňujú svoje objednávky. Tým na trhu vznikajú prirodzené cenové bariéry, ktoré bránia cene v plynulom raste či poklese. Ak dôjde k prelomeniu tejto bariéry, obchodníci jednoducho umiestnia svoje objednávky na novú úroveň a tým vzniknú nové supporty a rezistencie.

0