Bitcoin vs. Ethereum - podobnosti a rozdiely

Bitcoin vs. Ethereum - podobnosti a rozdiely

Čítať viac

Aké problémy v bankovom systéme si vyžiadali vytvorenie bitcoinu?
Aké sú podobnosti a rozdiely medzi bitcoinom a etherom?

Easy Club - Ethereum Club

Easy Club - Ethereum Club

Čítať viac

Program bol vytvorený programátormi ETH, nikto ho nevlastní.
Crypto nie je firma a nie je to produkt.

Easy Club DAPP

Easy Club DAPP

Čítať viac

Ethereum smart kontrakt generující zabezpečený zisk