Jubilee Ace pre sponzorov

Čítať viac

Čo potrebuješ vedieť o investovaní v Jubilee Ace
Obsahom je popis MLM, investovania a spôsob vyplácania

Čo je arbitrážne obchodovanie?

Čítať viac

V zásade možno arbitráž definovať ako súbežný nákup a predaj podobných aktív na rôznych trhoch s cieľom využiť cenové rozdiely.
Keď obchodníci používajú arbitráž, v zásade kupujú lacnejšie aktívum a predávajú ho za vyššiu cenu na inom trhu, čím získavajú zisk rýchlym obratom.