Udalosti

Informačná architektúra ľudského organizmu a ľudskej spoločnosti

Mikulášsky bedmintonový turnaj

Jesenná knižná burza

Vianočný bedmintonový turnaj

Škola rodinnej homeopatie

Zimný slnovrat – stretnutie na Bradle

Deň genocídy Slovanov