5. ročník festivalu Utgard

image

V dňoch 29. - 30. júna 2019 sa v archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči, uskutoční 5. ročník najväčšieho slovenského festivalu včasného stredoveku Utgard, s 800 účinkujúcimi z 13 krajín. Dobový tábor v autentickom historickom prostredí, remeselníci, ukážky bojovej taktiky, bojové hry a turnaje, prednášky historikov a archeológov, koncerty skupín dobovej hudby, ohňová show a mnoho iného.
Zlatým klincom programu bude veľká bitka bez scenára, v ktorej bude bojovať viac ako 300 vikingov, Slovanov a Avarov využívajúcich funkčné repliky dobových zbraní a výzbroje.

Archeopark LIPTOVIA - projekt živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier

Archeopark je najmodernejšou formou prezentácie archeologického a historického kultúrneho dedičstva v prírode. Na rozdiel do archeoskanzenov, ktoré sa spravidla budujú priamo na miestach archeologických objavov, archeopark je umelo vybudovaný areál. Všetky objekty a reálie však vychádzajú z konkrétnych nálezových situácií a pri ich konštrukcii sa uplatňujú aj pôvodné technologické postupy. Združenie EXARC v súčasnosti zastrešuje takmer 200 takýchto archeoparkov vo viac ako 30-tich krajinách Európy s návštevnosťou rádovo v desiatkach tisíc ľudí ročne. Návštevníci sa tu interaktívnou formou môžu zoznámiť s dobovým životom a pravekými technológiami: vyskúšať si prípravu stravy, tkanie odevov, výrobu keramiky, metalurgiu kovov, výrobu mincí, prácu s kamennými sekerami a inými pravekými nástrojmi, alebo mletie obilia. Rôzne aktivity tak ponúkajú v kombinácii s atraktívnym prostredím nezabudnuteľné zážitky pre všetky kategórie záujemcov. Sú zároveň prezentáciou  remeselníckej a technickej zručnosti našich predkov a kontinuity ľudových, náboženských, národných a kultúrnych tradícií. Tieto aktivity sú často podporované aj rôznymi domácimi a medzinárodnými inštitúcií, ktoré sa zaoberajú prezentáciou svetového kultúrneho dedičstva. Archeopark je tak miestom, kde sa prelína tzv. experimentálna archeológia, ktorá pokusne overuje praveké výrobné postupy s tzv. experienciálnou (zážitkovou) archeológiou.