Bukvica - obrazové písmo Slovienov

image

Základ kurzu tvorí klasické ponímanie Obrazového písma ako je opísané v knihe Staroslovienska Bukvica, ale venovať sa budeme najmä jeho poňatiu vo svetle energií Rána Svaroga.
Nová doba nám prinavracia Staré, pôvodné Znanie.

Prvá polovica 4-dňového seminára s praktickou časťou.

V staroslovienskej bukvici mal každý symbol svoj určený »OBRAZ», ako súhrn rozličných poznatkov, ktorý spájal do konkrétneho opisu ľubovoľný predmet alebo jav. Tieto obrazy sa medzi sebou spájali, a tak vytvárali jediný obraz slova.

Toto poznanie pomôže odkryť pôvodnú podstatu slov a zorientovať sa vo vlastnom pôvode.