Liptovský kŕč

image image

Zaži svoj najťažší bežecký kilometer na Slovensku.
Stúpanie 34.6%

DĹŽKA TRATE: 1km

PREVÝŠENIE: 300v.m

TRAŤ PRETEKOV: Trať je vykreslená nižšie v propozíciach časť prílohy. Štart preteku bude od odpočívadla pod Babkami 1266 m.n.m a cieľ preteku Babky 1566 m.n.m. V deň preteku bude trať prehľadne označená. Na štart preteku sa pôjde pešo z chaty Ďumbier približne 2km po lesnom chodníku a závoze.

POVRCH TRATE: Lesný chodník, tráva

INFORMÁCIA / UPOZORNENIE:

 • Pretekár môže štartovať len jednej z kategorií.
 • Používanie paličiek na trati je povolené.
 • Organizátor nezabezpečuje transport suchých vecí do cieľa a na miesto štartu, preto si so sebou vezmite suché a teplé veci do priestoru štartu.

BEZPEČNOSŤ: Na trati bude zabezpečená HZS Západné Tatry Juh, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.

REGISTRÁCIA A PREZENTÁCIA: Na mieste v deň preteku na chate Ďumbier v Bobroveckej Vápenici od 8:00 do 9:00.

MERANIE ČASOV: Meranie časov bude zabezpečené elektrinickou časomierov.

HARMONOGRAM:

 • Registrácia / prezentácia: 8:00-9:00 na chate Ďumbier.
 • Štartovať sa bude po dvojiciach v 30 sekundových intervaloch.
 • Štart prvej dvojice 10:00 podľa štartovnej listiny( max 200 bežcov).

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

 • Muži B: 1999-2004
 • Muži A: 1969-1998
 • Muži C : 1968- a starší
 • Ženy B: 1999-2004
 • Ženy A: 1969-1998
 • Ženy C: 1968- a starší

VÝSLEDKY A VYHLÁSENIE: Vyhlásenie výsledkov bude na chate Ďumbier približne o 14:00. Všetko to zaleží od množstva štartujucich a ich presunu po preteku na miesto prezentácie.