Magie chorovodů

image

Seznámíme se s významem a fungováním chorovodů a prakticky si je vyzkoušíme
Průvodce: Julia Holíková

Krátký program semináře :

 1. Teoretická část.
  1. Seznámení s chorovody, jejich druhy.
  2. Nástroje, které nám pomáhají při harmonizaci (Ladění) sebe samého, s ostatními lidmi a prostorem na svátku:
  3. struktura svátku, a její vliv na hmotné a jemně-hmotné struktury člověka,
  4. hudba a hudební nástroje, zpěv,
  5. energeticko-informační bezpečnost na svátku.
 2. Praktická část
  Vyzkoušíme různé chorovody, hry a tance a zkusíme vytvořit správný (v souladu s určitým záměrem) chorovodný program.

​Magie chorovodů. Chorovody, potůčky, společenské hry jako psychotechniky Našich Předků.
Co to je chorovod?
Je to chozeni různými směry s hudbou nebo zpěvem, je to pohyb ruka v rukou, přijímání a předávaní sily. Uzlíky a smyčky, které vznikají v průběhu chorovodu, rozpoutávají se ne pomoci logiky ale pomocí samotného pohybu Vesmíru.
Chorovodní tradice se vice zachovaly u Východních Slovanů ale, když se podíváme na české pohádky nebo na vystoupení folklorních skupin, tak je vidět, že u Západních Slovanů chorovody byly také neoddělitelnou části původní Kultury. Jen že to původní naplnění se časem ztratilo.
Chorovody s potůčky jsou krásným mechanismem energeticko-informačního naladění mezi různými lidmi na úrovni polí. Probíhá vyladění těla, Duše a Ducha. A vzniká efekt rezonance. Tohle je mnohonásobné zesílení energetické složky. A to bývá obzvlášť potřebné k nastartování kolektivního nasměrování na změnu dějové linie k lepšímu.
Všechny slovanské kolektivní oslavy, plesy a chorovody měli sílu ničit temné sily a egregory, vyrovnávaly a harmonizovaly energetiku lidí a dodávaly sílu, zvláště s pomocí společné mysli-představy, vize a záměru.
Prostřednictvím pohybu a sjednocení propracovávají se psychické a fyzické úkoly každého účastníka. Tělo a rozum se osvobozují a stávají se čistými.
To je technika, pomocí které se každý může podívat a pochopit, co se děje v jeho současném životě. I přímo při chorovodu začít to napravovat (Ladit).
V chorovodu probíhá stírání osobních hranic a tvoři se společní sila, energie, která spojuje lidi, propojuji jich v radosti tvoření.
V dnešní době takové svátky s chorovody, hry jsou velice důležité. Lidi pijí, kouří, hrají počítačové hry, protože ztratili energie Radostí, ztratili ten pocit štěstí.
Národní kultura by měla stát krásnou alternativou dnešnímu trávení času mládeže a dospělých lidi (myslí se tím diskotéky, hospody apod.). Když se člověk ponoří do atmosféry svátku, začíná se otevírat sám a vidí i ostatní lidi jinak.
Pro Lidi, kteří vodí chorovod, hraji veselé a intuitivné hry je jednoduché přijímat život, cítit jeho nekonečnost. Dívat se na život s nadhledem, vidět příčiny a následky, přijímat moudré řešení. Když je člověk je naplněný energií Radosti, Lásky, štěstí, on vzpomíná na svoje poslání, objevuje se mu Genová, Rodová paměť. A když se lidem otevírají srdce, zesiluje se Světlo Lásky, které nám dává naše Země.
Je na čase se rozpomenout na Tradice svého Národa a znovu se naučit tvořit krásné obrazy a rozšiřovat Světlo Lásky a Dobro.