Rusínsky festival

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov.

Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Do mesta Svidník sa dostanete akýmkoľvek dopravným prostriedkom s výnimkou vlaku a lode. Organizátori vrelo odporúčajú z dôvodu šetrenia uhlíkovými palivami niektorý z prostriedkov hromadnej dopravy, cestovný poriadok prepravných spoločnosti je k dispozícii online. V prípade nevyhnutného motorizovaného pohybu po meste je možné využiť niektorú z taxislužieb – aktuálny kontakt získate na tel. č. 1188.