Spoločné hospodárenie Slovanov

image

Občianske združenie Slavica v spolupráci s obcou Sobotište organizuje tento rok popularizačnú konferenciu s názvom Spoločné hospodárenie Slovanov.

Mimoriadna akcia venovaná pamiatke zakladateľovi slovenského a azda aj svetového družstevníctva, národnému buditeľovi Samuelovi Jurkovičovi sa bude konať priamo na mieste, kde bolo založené vôbec prvé družstvo - v Sobotišti.

Podujatie sa uskutoční v spomínanej obci Sobotište (Obecný úrad v Sobotišti - Kaštieľ - Družstevné múzeum S. Jurkoviča) v piatok, 31.5.2019 o 12.50 hod.

Prednášky budú zamerané na témy: Družstevníctvo, rodové statky, spoločné hospodárenie

Prednášajúci

 • PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. (DAV DVA)
 • Mgr. Lukáš Perný (DAV DVA)
 • Ing. David Diczházy (DAV DVA)
 • Ing. Ladislav Lysák, DrSc. (SES-NEZES)
 • Mgr. Jozef Behýl
 • Soňa Ludmila Csiffáry (Živé Ekomuzeum Javorník)
 • PhDr. Pavol Pánik, CSc.

Program podujatia

 • 12.50 - Privítanie účastníkov konferencie starostom obce Mgr. Dušanom Horňákom pri soche Samuela Jurkoviča vo vstupnom vestibule kaštieľa
 • 13.00 - Krátka prehliadka Družstevného múzea Samuela Jurkoviča
 • 13.20 - Otvorenie konferencie Miloš Zverina - Slavica o. z.
 • 13.30 - Vystúpenie skupiny prednášajúcich DAV DVA - PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., Mgr. Lukáš Perný a Ing. David Diczházy
 • 15.00 - Ing. Ladislav Lysák, DrSc. (NEZES)
 • 15.50 - Pavol Pánik - O Samuelovi Jurkovičovi
 • 16.10 - Rodové statky
 • 17.00 - Predpokladané ukončenie