Udalosti

Stretnutie s profesorom Petrom Staněkom

Vědecké poznatky o vlivu 5G sítí

Ako žiť bez strachu - Riadenie osudu

Zdravie a prevencia - heslo roku 2020

Slované včera, dnes a zítra

Kurz šití ochranných šatů

Škola rodinnej homeopatie

Deň genocídy Slovanov