Tento pojem je totižto často spomínaný práve v kryptomenovom priestore, a to napriek tomu, že nejde o kryptomeny.
Pozrieme sa aj na základné výhody a nevýhody fiat peňazí.

Pojem fiat má v latinskom jazyku význam „bude“ alebo „nech sa stane“. Fiat peniaze predstavujú menu, ktorá je ustanovená zákonom. Ide teda o zákonné platidlo. Častokrát sú fiat peniaze kritizované za to, že nie sú ničím kryté. Pravdou však je, že hlavným dôvodom ich používania a akceptovania je dôvera ľudí. Vlády určujú, ktoré meny sú zákonné platidlá, a preto aj dane musia byť platené vo fiat mene.

Fiat peniaze nie sú priamo naviazané na štátne rezervy drahých kovov ani na nič podobné. Inflácia teda môže spôsobiť ich znehodnotenie a v extrémnych prípadoch sa fiat môže stať úplne bezcenným platidlom. Jediné, čo drží fiat menu nad hladinou, je dôvera. Ak sa táto dôvera nalomí, fiat peniaze začnú strácať hodnotu. Hovoríme tomu, že fiat mena nemá žiadnu vnútornú hodnotu, pretože nie je ničím krytá.

Prečo teda moderné ekonomiky dávajú do popredia práve fiat peniaze ?

Drahé kovy nedokázali v minulosti držať krok s deliteľnosťou papierových peňazí a nízka elasticita ponuky zlata a striebra reagovala pomaly na novo vytváranú hodnotu fiat peňazí.

Ekonomiky uprednostňujú fiat peniaze kvôli tomu, že sú flexibilné a slúžia ako nástroj menovej politiky. To isté platí aj pre komerčné banky, ktoré vedia reagovať tvorbou nových peňazí na volatilný dopyt po peniazoch.

Fiat mena je bežná mena ako euro alebo dolár, ktoré používame na dennej báze. Prečo však tieto meny tak často spomínajú aj nadšenci kryptomien? Mnohí totižto veria, že práve kryptomeny dokážu eliminovať nedostatky fiat mien.

Kryptomeny sú rodiacou sa konkurenciou pre fiat meny, no zároveň ide o diametrálne odlišné platidlo. Kryptomeny sú totižto digitálna forma peňazí a zatiaľ nemôžeme hovoriť o masívnom prijatí ani dôvere ľudí. Ide stále o neregulovaný trh s vysokým rizikom.

Medzi základné výhody fiat peňazí patrí:

  • flexibilita, správa a preprava – Vlády vedia jednoducho vytvárať nové peniaze v prípade potreby a ovplyvňovať tak ekonomiku. Vďaka flexibilite je jednoduchšia na výmenu a je nákladovo efektívnejšia na výrobu, ak by sme ju porovnali s menou, ktorá má vnútornú hodnotu.
  • dôvera a masové prijatie – Výhodou fiat meny je, že ju akceptujú takmer v každom štáte. Jej história je v porovnaní s kryptomenami omnoho dlhšia a taktiež je na rozdiel od kryptomien regulovaná, čo spôsobuje, že ľudia do nej vkladajú dôveru.
  • relatívna stabilita hodnoty – Jediným obdobím, keď hodnota fiat mien kolíše, je inflácia. Vďaka vyššie spomenutým výhodám však vlády dokážu menovou politikou ovplyvniť aj infláciu a dokážu ju regulovať za cenu vyšších úrokov. Centrálne banky ovplyvňujú ponuku úverov, likviditu a taktiež rýchlosť fiat peňazí.

Medzi základné nevýhody fiat peňazí patrí:

  • žiadna vnútorná hodnota – To, že fiat meny nemajú vnútornú hodnotu, so sebou prináša nielen výhody ale aj nevýhody. Síce je pozitívom, že to prispieva ku flexibilite, no na druhej strane hypotekárna kríza bola príkladom, ktorý potvrdil, že centrálne banky nie vždy vedia zabrániť recesii reguláciou ponuky peňazí.
  • riziko hyperinflácie – Fakt, že fiat mena je krytá iba dôverou, spôsobuje riziko hyperinflácie. V histórii sa to udialo mnohokrát a ide o fenomén, ktorý spôsobí, že fiat mena sa stáva takmer alebo úplne bezcennou.

Na záver teda môžeme zhodnotiť, že stále žijeme v dobe fiat mien, ktoré vďaka dôvere ľudí držia prvenstvo medzi platidlami.

Aj keď sú kryptomeny zaujímavou alternatívou, tak v budúcnosti sa pravdepodobne dočkáme digitálnych foriem súčasných fiat mien.

Ako zlyhávajú tradičné banky

Investori strácajú peniaze sporením v tradičných bankách. Banky klamú investorov, že nedokážu zvýšiť úrokové sadzby napriek tomu, že centrálne banky zvyšujú základné sadzby. Ďalším problémom sporenia v tradičných bankách je, že mena vydávaná vládou prichádza na trh s rizikom protistrany a má v podstate nulovú hodnotu. Existuje tu strata jej hodnoty v dôsledku inflácie.

Od 90. rokov centrálne banky stanovovali nízke alebo záporné úrokové sadzby a je pravdepodobné, že sa k tomu vrátia aj v budúcnosti.

Ďalším problémom je, že dôvera v tradičné bankovníctvo klesá. Od finančnej krízy v roku 2008 sa mnohí investori bankám vyhýbajú. Nie je preto prekvapivé, že častokrát sa obracajú na novú triedu aktív, akými sú kryptomeny. Mladšie generácie počas neistej ekonomickej situácie, ktorú prežili, preto nevyhľadávajú investičné produkty tradičných bánk.

Nedôvera v tradičné banky je priamo spojená aj s nedôverou vo fiat meny. Krajiny ako Turecko, Libanon alebo Argentína sú príkladom toho, ako inflácia národnej meny spôsobí masovú nedôveru.

Súčasná ekonomická situácia na celom svete poukázala na slabosť fiat mien a na potrebu alternatívnych možností dlhodobého uchovávania hodnoty.

Niekoľko dôvodov, prečo zlato nerastie

Zlato sa historicky zotavuje, keď je inflácia vysoká, pretože ide o fyzickú investíciu, ktorá slúži ako uchovávateľ hodnoty. V súčasnosti cena kovu klesá a od svojho maxima z marca 2022 stratila už 20 % svojej hodnoty. Zlato sa často považuje za najlepšiu možnosť v časoch globálnej neistoty a za bezpečný prístav. Prečo ale stráca na cene?

Cena zlata narástla v prvom kvartáli 2022, keď vznikali obavy z rusko-ukrajinského konfliktu. Odvtedy sa do popredia dostala skôr politika FED-u, ktorou centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby agresívnym spôsobom. Táto politika posunula index amerického dolára DXY na nové maximá. Tieto kroky centrálnej banky ovplyvňujú priamo aj zlato.

Transakcie komodít vrátane zlata sa zvyčajne uskutočňujú v dolároch. Skutočnosť, že dolár je stále silnejší spôsobuje, že nákup pre zahraničných investorov sa zdražuje a potláča dopyt, ktorý znižuje cenu zlata.

Ďalším dôvodom je výnos amerických vládnych dlhopisov, ktorý sa pohybuje v opačnom trende a stále rastie. Zlato konkuruje štátnym dlhopisom ako bezpečná investícia a keď investori môžu získať lepšie výnosy z dlhopisov, tak dopyt sa presúva.

Trend pre najbližšie obdobie a po zvyšok roku 2022 bude pravdepodobne rovnaký. Centrálne banky neustúpia od svojej prísnej menovej politiky, čo spôsobí ďalšie potlačenie dopytu. Zmenu politiky by mohla priniesť iba znižujúca sa inflácia.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.