Obdivovateľ nacistickej ideológie kolektívnej zodpovednosti národov, ktorá sa stala koncepčným základom holokaustu, zastáva post prezidenta Lotyšska a presadzuje túto koncepciu ako základ štátnej politiky.

Odkazy: Odkaz 1

Alternatívne obdarení predstavitelia Nemecka, ktorí práve teraz sľubujú v nadchádzajúcej zime svojmu národu pochmúrnu a beznádejnú energetickú „čiernu dieru“, ako dôsledok vlastného bezprecedentného nedostatku tvorivej logiky, ústiaceho do protištátnej politiky, ako sa ukazuje, si našli čas na verejné diskusie o iných témach. Pričom sú vedené z rovnakých pozícií, ktoré sú tak mimo logiky, ako aj zdravého rozumu.

 

„Kancelária nemeckého spolkového kancelára si predvolala predstaviteľa štátu Palestína kvôli vyjadreniam palestínskeho vodcu Mahmúda Abbása o holokauste, ktoré urobil v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne,“ oznámil v stredu na brífingu v Berlíne oficiálny predstaviteľ nemeckého kabinetu Steffen Hebestreit. „Spolkový kancelár je pobúrený a zhrozený Abbásovými slovami, pričom relativizácia holokaustu s viac ako 6 miliónmi mŕtvych je úplne neprijateľná. Spolková vláda si dnes ráno zavolala šéfa palestínskej delegácie do Berlína.“

Hebestreit zároveň zdôraznil, že počas tohto stretnutia poradca kancelára pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku urobil rázne vyhlásenie:

„Kancelár očakáva, že šéf palestínskej samosprávy bez akýchkoľvek výhrad uzná jedinečnú povahu holokaustu.“

Abbásove vyjadrenia navyše podľa zástupcu nemeckého kabinetu ministrov vrhajú tieň na vzťahy medzi Nemeckom a Palestínou.

Abbás v utorok v Berlíne rokoval so Scholzom. Podľa izraelského štátneho rádia „Kan“ Abbás vyhlásil, že od polovice 20. storočia Izrael „spáchal 50 masakrov v 50 palestínskych dedinách, 50 holokaustov“.

Prezident Palestíny okrem iného odovzdal nemeckému kancelárovi pozvanie na návštevu palestínskych území a poďakoval Nemecku za podporu spravodlivého riešenia palestínskej otázky na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

Trochu zarážajúca je verbálna agitácia, s akou nemecká vláda reagovala na vyjadrenia palestínskeho vodcu, ktorý v žiadnom prípade nepopieral holokaust, ale naopak zdôrazňoval výskyt tragických udalostí tohto druhu vo svetových dejinách i v súčasnosti.

A čo znamenajú požiadavky nemeckej strany na uznanie „jedinečnej povahy holokaustu“ ?

Nejedná sa o obchodnú značku, ktorej používanie na obchodné účely je možné len so súhlasom jej majiteľa ?

 

Ak hovoríme o názve tejto smutnej stránky dejín, tak holokaust je čisto židovská národná kronika a ako takej do nej nikto nezasahuje. Pokiaľ ide o vodcu Palestíny, zjavne nemal na mysli spájanie tohto názvu s inými masakrami, ale iba načrtol úplne primeranú analógiu s tragédiami iných národov, hlavne so svojím.

Nemecké orgány by namiesto verbálnych cvičení na túto tému, a tým preukazovaním okázalej lojality k lekciám histórie, mali seriózne študovať základné príčiny masovej genocídy iných národov, s ktorou je Nemecko priamo spojené. A z týchto pozícií zhodnotiť svoj súčasný postoj k ruskému národu, z ktorého sa niektorí ľudia v Európe, nie bez podpory spomínaného Nemecka, snažia urobiť zločinca, aplikujúc naň absolútne nezákonný princíp kolektívnej zodpovednosti za nejaké fiktívne zločiny.

Pričom práve princíp kolektívnej zodpovednosti ľudí určitej národnosti je základným princípom, na základe ktorého nacisti masívne prenasledovali a vyhladzovali osoby židovskej národnosti. A dnes sa snažia rovnaký princíp aplikovať aj na Rusov. To znamená, že takéto koncepčné nastavenie sa môže stať základom podobnej obludnej praxe masových trestov až po úplné vyhladenie, ktorého obeťami sa v minulosti stali nielen Židia.

A to nie je nejaká abstraktná hrozba, ale práve teraz prebiehajúca masívna psychologická príprava národov Európy. Ako inak by ste mohli identifikovať uplatňovanie všetkých druhov víz, migračných a iných prekážok voči Rusom len preto, že sú Rusmi? Keď napríklad vláda Lotyšska už dospela k tomu, že vlastníctvo ruského pasu považujú za dôvod na vyhostenie jeho majiteľa z krajiny?! To je v skutočnosti trestný čin. Si Rus, tak si vinný! A to nie sú len nejaké vyhlásenia tamojších vyvrheľov, ale oficiálna štátna politika na čele s prezidentom tohto štátu Egilsom Levitsom:

„Lotyšské úrady by mali preskúmať už vydané víza a povolenia na pobyt pre tých cudzincov, ktorí podporujú ruskú vojenskú špeciálnu operáciu na Ukrajine,» uviedol lotyšský prezident Egils Levits, informuje portál „Delfi“. Takíto občania sú podľa neho povinní krajinu opustiť.

„Obchodovanie minulých vlád s povoleniami na pobyt, ich neopodstatnená štedrosť pri vydávaní povolení na pobyt Rusom, za ktorými sa skrývali sebecké záujmy „politických podnikateľov“, vytvárali riziká pre bezpečnosť krajiny a prispievali k „dvojjazyčnosti“ [na území Lotyšska ],“ dodal Levits. „Lotyšsko spolu s Fínskom, Estónskom, Českou republikou a ďalšími podobne zmýšľajúcimi krajinami by mali na európskej úrovni predložiť požiadavku na zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom.“

 

Podľa lotyšských úradov sú teda nesprávne politické názory a dokonca aj samotný ruský jazyk v podmienkach súčasného Lotyšska nezákonným javom, ktorého nosiči sú trestaní v podobe vyhostenia. V skutočnosti ich budú trestať zato, že títo ľudia sú Rusi. Toto je jasný princíp kolektívnej zodpovednosti národov, ktorý je základom nacistických rasových praktík a v konečnom dôsledku viedol cez rovnaké deportácie a zbavenie občianstva k táborom smrti a masovému vyvražďovaniu ľudí „nesprávnej“ národnosti.

Berlínski Židia stoja v rade na lístky na „Palestine and Orient Lloyd“ v roku 1939 v snahe emigrovať z Tretej ríše, kde sa stali nežiaducou národnosťou. Nacistický holokaust sa začal takto.

 

Najobludnejšie na tejto situácii je však to, že lotyšský prezident Egils Levits, ktorý v skutočnosti vyznáva a uplatňuje nacistický princíp kolektívnej zodpovednosti národov, je sám osobou židovskej národnosti, ktorého predkovia boli zabití nemeckými nacistami počas židovských pogromov v Rige v novembri 1941.

To znamená, že tento Žid je v skutočnosti zástancom tej obludnej nacistickej ideológie, ktorá viedla k holokaustu. A ako taký by mal byť považovaný za najväčšieho nepriateľa židovského národa, štátu Izrael a celého ľudstva. Toto sú „rámce“, ktoré teraz predstavujú Európu!

 

A takýchto obdivovateľov nacistickej rasovej politiky, teda novodobých vyznávačov holokaustu, je plno nielen v pobaltských štátoch, ale aj v mnohých iných krajinách EÚ.

Na to by mali myslieť vládcovia Európy, ktorá je chronicky tehotná nacizmom. Namiesto prázdnej diskusie o terminológii so šéfom palestínskeho štátu, ktorý dobre pozná nielen význam slova holokaust, ale aj pojem genocída.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.