Zasadanie odvysielala webová stránka svetovej organizácie.

Odkazy: Odkaz 1

Celý názov uznesenia je „Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie“.

Dokument pripravilo Rusko v spolupráci s viacerými krajinami vrátane Bieloruska a Sýrie.

Uznesenie obsahuje 74 bodov. Obsahuje ustanovenia na prísne odsúdenie incidentov súvisiacich s glorifikáciou a propagandou nacizmu. Autori dokumentu vítajú snahy o zachovanie historickej pravdy a odporúčajú prijať opatrenia na zamedzenie popierania zločinov proti ľudskosti a revízie histórie a výsledkov Druhej svetovej vojny.

Okrem toho rezolúcia „jednoznačne odsudzuje“ akékoľvek popieranie alebo pokus o popieranie holokaustu, ako aj všetky prejavy náboženskej neznášanlivosti, podnecovanie, prenasledovanie alebo násilie voči jednotlivcom alebo komunitám na základe etnického pôvodu alebo náboženského presvedčenia.

 

Dokument:

  • podporilo 118 krajín,
  • 49 bolo proti
  • a 14 krajín sa zdržalo hlasovania.

 

Rusko, Čína a Izrael boli medzi tými, ktorí hlasovali za dokument.

Proti boli:

  • Ukrajina,
  • USA, Spojené kráľovstvo, Írsko, Kanada, Austrália,
  • Nemecko, Taliansko, Japonsko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko,
  • Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Španielsko,
  • Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko,
  • Albánsko, Gruzínsko, Čierna Hora, Moldavsko, Slovinsko, Švédsko a ďalšie.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.