Prehlásený za mŕtveho - stratený na mori

Čítať viac

Prečo si máme myslieť, že Cestui Que Vie 1666 stratilo platnosť
Ako korporát získava už raz predaný majetok a opakovane do predáva ďalej

Unam sanctam

Čítať viac

Dňa 18. novembra 1302 pápež Bonifác VIII vydal pápežskú bulu Unam Sanctam, ktorý niektorí historici považujú za jedno z najextrémnejších vyhlásení pápežskej duchovnej vlády

Ako 50 rokov okrádajú celý svet

Čítať viac

Viete, prečo sme stále chudobní?
USA sú najbohatšou krajinou na svete, pretože nás viac než 50 rokov okrádajú svojou menou.
Americký dolár je najsilnejšia zbraň na svete. Kvôli nemu sme ešte stále chudobní.

Morské právo, Živý Človek a dejiny z Tarty

Čítať viac

Zaujímame sa aj o iné názory a rozbory témy morského práva.
Každý zdroj má svoje zameranie, preto treba vždy zohľadňovať charakter podávaných informácií.

Morský zákon - zákon peňazí

Čítať viac

Merchant = bankár, Mear = more, Captain = kapitíál
Poznáte rozdiel medzi pozemným a morským zákonom ?
Certifikát o narodení a o smrti
Cirkvi sú produktom morského zákona
Občan je zamestnanec zahraničnej firmy operujúcej na morskom zákone

Morské právo - Cestui Que Vie 1666

Čítať viac

Táto tematika je takmer neznáma.
Niekomu sa môže zdať, že ide o fantáziu či fikciu.
Zvedavci zaujímajúci sa o pochopenie prepracovanej fikcie "skutočnosti" si v pokračovaniach nájdu možné rozšírenie svojich teórií.