Morské právo, Živý Človek a dejiny z Tarty

Čítať viac

Zaujímame sa aj o iné názory a rozbory témy morského práva.
Každý zdroj má svoje zameranie, preto treba vždy zohľadňovať charakter podávaných informácií.

Morský zákon - zákon peňazí

Čítať viac

Merchant = bankár, Mear = more, Captain = kapitíál
Poznáte rozdiel medzi pozemným a morským zákonom ?
Certifikát o narodení a o smrti
Cirkvi sú produktom morského zákona
Občan je zamestnanec zahraničnej firmy operujúcej na morskom zákone

Morské právo - Cestui Que Vie 1666

Čítať viac

Táto tematika je takmer neznáma.
Niekomu sa môže zdať, že ide o fantáziu či fikciu.
Zvedavci zaujímajúci sa o pochopenie prepracovanej fikcie "skutočnosti" si v pokračovaniach nájdu možné rozšírenie svojich teórií.